Wijkgericht werken

Het organiseren van gemeentelijke taken op wijk- buurt- of stadsdeelniveau noemen we wijkgericht werken. Daarbij kijkt de gemeente vaak naar hoe zij de kansen en opgaven in een gebied samen met organisaties en bewoners kan oppakken. Wijkgerichte werkwijzen richten zich niet per definitie op het verbeteren van de leefsituatie van bewoners in het gebied en koppelen ook niet altijd meerdere opgaven aan elkaar. Ook taken als het uitgeven van paspoorten, het houden van gesprekken met bijstandscliënten of het beheer van voorzieningen en de openbare ruimte kunnen wijkgericht worden georganiseerd. Procesmatig zijn drie categorieën wijkgericht werken te onderscheiden: tussen buurt en gemeente, binnen de gemeente en met partnerorganisaties. Hier vind je meer informatie over de verschillende manieren waarop je wijkgericht werken kunt invullen.

Klik op een titel om de tekst uit te klappen

Financiële strategie voor de wijkaanpak

Longread bij 'Slagkracht in de wijk'

Lees meer

Lees meer
@Joeri van den Ende (44)