Samenwerken met bewoners

Niemand kent een buurt beter dan de bewoners. Sinds het begrip ‘participatiesamenleving’ zijn intrede deed in de troonrede van 2013 wordt van bewoners verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en omgeving. Veel bewoners willen zich ook inzetten voor het leefklimaat in hun buurt. Lokale overheden beschikken over allerlei werkwijzen en instrumenten om communicatieinspraak te organiseren, participatie te versterken en gemeenschapskracht en eigenaarschap te stimuleren. Daarbij gaat het om community building-processen, het beschikbaar stellen van wijkbudgetten of het beheer en zeggenschap in handen leggen van bewoners. Denk hierbij aan een buurthuis in overgang tot zelfbestuur (right to bid valt hieronder) en cocreatieprocessen.

Klik op een titel om de tekst uit te klappen


Lees meer
Lees meer

Podcastserie Wij in de wijk: werken aan leefbare wijken en buurten

Sterke wijken, waar mensen zich prettig voelen, goed samenleven en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Hoe krijg je dat voor elkaar? In het meerjarige project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op deze vraag. In een nieuwe, vierdelige podcastserie gaan Lou Repetur, Simon Timmerman en Jasper van de Kamp van Movisie in gesprek met direct betrokkenen bij lokale initiatieven in Utrecht, Amsterdam, Zutphen en Voorst. Wat doen zij om prettig samenwonen en leven van álle inwoners mogelijk te maken? Wat gaat er goed? Hoe werken ze samen met inwoners, organisaties en professionals? Hoe bouwen zij, anders gezegd, aan een 'Wij in de wijk?' Lees meer