Samenwerken met bewoners

Niemand kent een buurt beter dan de bewoners. Sinds het begrip ‘participatiesamenleving’ zijn intrede deed in de troonrede van 2013 wordt van bewoners verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en omgeving. Veel bewoners willen zich ook inzetten voor het leefklimaat in hun buurt. Lokale overheden beschikken over allerlei werkwijzen en instrumenten om communicatieinspraak te organiseren, participatie te versterken en gemeenschapskracht en eigenaarschap te stimuleren. Daarbij gaat het om community building-processen, het beschikbaar stellen van wijkbudgetten of het beheer en zeggenschap in handen leggen van bewoners. Denk hierbij aan een buurthuis in overgang tot zelfbestuur (right to bid valt hieronder) en cocreatieprocessen.

Klik op een titel om de tekst uit te klappen


Lees meer
Lees meer