Over de wijkaanpak

Nederland kent een lange traditie van gebiedsgericht beleid: al sinds de Tweede Wereldoorlog investeren overheden om verval van wijken te voorkomen en de leefbaarheid te vergroten. Maar wat is een wijkaanpak precies? Welke ontwikkelingen zagen we de afgelopen decennia in de aanpak van kwetsbare wijken? En hoe ziet de geschiedenis van wijk- en gebiedsgericht werken eruit? In dit onderdeel nemen we je mee in de wijkaanpak door de jaren heen.

Wat is een wijkaanpak?

Een ‘wijkaanpak’ (‘wijkenaanpak’ of een ‘gebiedsgerichte aanpak’) is een samenhangende aanpak gericht op het verbeteren van de leefsituatie van bewoners in een gebied (meestal een buurt of wijk) waar sprake is van een optelling van sociale en/of fysieke problemen. Hier vind je meer informatie over wat een wijkaanpak inhoudt. Lees meer

Waarom een wijkaanpak?

Gemeenten kiezen vaak voor een wijkaanpak wanneer sprake is van een optelling van problemen binnen een bepaald gebied (een buurt, wijk of een cluster van wijken). Hier vind je meer informatie over de verschillende motieven, onderbouwing en invulling van de aanpak van kwetsbare wijken. Lees meer

Wijkgericht werken

Het organiseren van gemeentelijke taken op wijk- buurt- of stadsdeelniveau noemen we wijkgericht werken. Daarbij kijkt de gemeente vaak naar hoe zij de kansen en opgaven in een gebied samen met organisaties en bewoners kan oppakken. Hier vind je meer informatie over de verschillende manieren waarop je wijkgericht werken kunt invullen. Lees meer

Wijk of buurt?

De termen ‘wijk’ en ‘buurt’ worden regelmatig door elkaar gebruikt omdat er geen eenduidige definitie is. Hier vind je meer informatie over de definities van wijk of buurt. Lees meer

Geschiedenis in vogelvlucht

Nederland kent een lange traditie van gebiedsgericht werken en wijkvernieuwing. Sinds de Tweede Wereldoorlog investeren overheden en andere partijen om buurtverval te voorkomen. Hier vind je een overzicht van de ontwikkelingen van de gebiedsgerichte aanpak in Nederland vanaf de jaren 60. Lees meer

@Joeri van den Ende (50)