Werk & participatie

In kwetsbare wijken loopt de arbeidsparticipatie achter op gemeentelijke en landelijke gemiddelden. Sectorale domeinen zoals Werk en Inkomen proberen met interventies, pilots en aanpakken bewoners te stimuleren om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Hier passen ook de experimenten met basisbanen in verschillende gemeenten, dat zijn banen waarvoor niet langer de eis van doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt geldt en ook niet de productiviteitseisen van de reguliere arbeidsmarkt. Het is bij een gebiedsgerichte aanpak van belang om dit soort interventies niet uit het oog te verliezen. Zij beïnvloeden namelijk niet alleen de sociaaleconomische status van de bewoners in kwetsbare gebieden, maar halen hen ook uit een maatschappelijk isolement en geven hen ook het gevoel van betekenis te zijn (zingeving).

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over onderwerpen rondom participatie en werk, zoals gelijke kansen op de arbeidsmarkt en participatietrajecten.

Lees meer