Veiligheid & criminaliteit

Op het terrein van veiligheid en de aanpak van criminaliteit komt de wijk steeds vaker in beeld als schaalniveau om in te grijpen. Het wegnemen van de voedingsbodem en het voorkomen van nieuwe aanwas zijn hierbij leidende motieven. Daar komt bij dat kwetsbare wijken in het bijzonder gevoelig zijn voor ondermijning. Veiligheidsvraagstukken op gebiedsgerichte wijze aanpakken heeft voordelen, omdat op deze manier alle stakeholders in de wijk gezamenlijk te werk kunnen gaan.

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over onderwerpen rondom veiligheid en criminaliteit in de wijk.

Lees meer
Lees meer