Samenleven & integratie

Prettig samenleven zonder overlast is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van een buurt. Het wordt in het algemeen gewaardeerd als mensen elkaar herkennen en in lichte mate contact hebben met elkaar. Spanningen en polarisatie tussen (groepen) personen hebben een nadelige invloed op hoe bewoners hun buurt ervaren. Wanneer er sprake is van veel verschillende migratieachtergronden kunnen integratievraagstukken ontstaan. Veel professionals proberen vorm te geven aan verbindingen tussen bevolkingsgroepen om ongewenste polarisatie te kunnen signaleren, voorkomen en tegengaan.

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over het samenleven in buurten, waaronder het samenleven met bewoners met verschillende achtergronden.

Lees meer
Lees meer