Onderwijs & opvoeding

De jeugd heeft de toekomst. Kinderen in kwetsbare wijken lopen sneller en vaker onderwijsachterstanden op. Goed onderwijs en gelijke carrièrekansen zijn niet vanzelfsprekend. De ondersteuning op school, thuis en in de wijk moet goed op elkaar aansluiten. Gebiedsgericht samenwerken kan een oplossing bieden, bijvoorbeeld door de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te versterken binnen de wijkaanpak. Ook interventies in het onderwijs en jeugdzorg kunnen geïntegreerd worden in een wijkaanpak of gebiedsgerichte werkwijze, mits de juiste verbindingen worden gelegd.

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over onderwerpen rondom jeugdzorg, onderwijs en gebiedsgericht samenwerken en verbinden.

Lees meer
Lees meer