Leefomgeving & openbare ruimte

Veel wijkopgaven spelen zich af in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan zwerfvuil, hangjongeren (en -ouderen), gebrekkig onderhoud en verkeersveiligheid. Hoe richt je de openbare ruimte zo in dat het woonplezier vergroot wordt en de overlast verkleind? Hoewel de associaties met beheervraagstukken en fysieke ingrepen als eerst worden gemaakt, zit er ook een sociale kant aan de leefomgeving. Een uitnodigende openbare ruimte stimuleert interactie tussen bewoners en kan een positieve invloed hebben op de sociale cohesie in de wijk. Ook ligt er een relatie met gezondheid. Nabije, toegankelijke en adequaat ingerichte publieke ruimten nodigen uit tot bewegen voor verschillende leeftijdscategorieën en zorgen langs die weg voor gezondheidswinst. Op dit terrein zien we ook veel initiatieven van buurtbewoners om hun wijk te vergroenen en te verduurzamen.

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over de rol van de openbare ruimte in de wijk en het gebiedsgericht werken.

Lees meer
Lees meer