Gezondheid, zorg & hulpverlening

Gemeenten zijn sinds de stelselwijzigingen in het sociaal domein meer dan ooit verantwoordelijk voor de gezondheid van en hulpverlening aan bewoners. Op het schaalniveau van de wijk werken wijkteams met man en macht aan een vitale toekomst van bewoners. Dit doen zij onder andere om de gezondheidsachterstanden van bewoners (in kwetsbare wijken) terug te dringen, maar er is ook aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid en het stimuleren van de maatschappelijke participatie van bewoners met schrale sociale netwerken (‘meedoen’) door ze te verbinden met wijkorganisaties en wijkactiviteiten.

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over hoe je gezondheid, zorg en hulpverlening kan integreren in een gebiedsgerichte werkwijze en over specifieke onderwerpen zoals mantelzorg en Wmo.

Lees meer
Lees meer