Duurzaamheid

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Het Rijk kiest hierbij voor een wijkgerichte aanpak. Maar in veel wijken die ‘van het aardgas af’ gaan en waar de buitenruimte klimaatbestendig moet worden, is de energietransitie niet de enige opgave. Juist in kwetsbare wijken – waar bewoners kampen met sociale achterstanden, de leefbaarheid en veiligheid te wensen overlaat en de woningvoorraad verouderd is – liggen grote kansen voor een dubbelslag. Hoe kunnen gemeenten, bewoners, corporaties, netbeheerders en andere partijen de energietransitie benutten als hefboom voor integrale wijkverbetering? Hoe kunnen koppelkansen tussen leefbaarheid en duurzaamheid effectief worden verzilverd?

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden van een integrale aanpak om wijken niet alleen duurzaam maar ook toekomstbestendig te maken.

Lees meer
Lees meer