Opgaven in de wijk

In een wijk spelen er vaak meerdere sociale en/of fysieke problemen bij bewoners. In een wijkaanpak worden daarom vaak meerdere opgaven in het betreffende gebied met elkaar verbonden. In dit onderdeel vind je kennis en praktijkvoorbeelden over de verschillende opgaven die spelen binnen een wijk, gebundeld per thema.

Wonen

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over onderwerpen als demografie, huisvesting en woningmarkt en over specifieke vraagstukken zoals sociale menging en woonoverlast. Lees meer

Werk & participatie

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over onderwerpen rondom participatie en werk, zoals gelijke kansen op de arbeidsmarkt en participatietrajecten. Lees meer

Onderwijs & opvoeding

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over onderwerpen rondom jeugdzorg, onderwijs en gebiedsgericht samenwerken en verbinden. Lees meer

Veiligheid & criminaliteit

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over onderwerpen rondom veiligheid en criminaliteit in de wijk. Lees meer

Gezondheid, zorg & hulpverlening

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over hoe je gezondheid, zorg en hulpverlening kan integreren in een gebiedsgerichte werkwijze en over specifieke onderwerpen zoals mantelzorg en Wmo. Lees meer

Samenleven & integratie

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over het samenleven in buurten, waaronder het samenleven met bewoners met verschillende achtergronden. Lees meer

Leefomgeving & openbare ruimte

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden over de rol van de openbare ruimte in de wijk en het gebiedsgericht werken. Lees meer

Duurzaamheid

Binnen dit thema vind je kennis en praktijkvoorbeelden van een integrale aanpak om wijken niet alleen duurzaam maar ook toekomstbestendig te maken. Lees meer

IMG 7477