In vijf stappen naar een wijkaanpak

In een wijkaanpak worden meerdere opgaven in het betreffende gebied met elkaar verbonden. Een wijkaanpak is nodig wanneer de opgaven in een buurt dermate ernstig of omvangrijk zijn, dat een extra gebiedsimpuls nodig is. Want ook zonder wijkaanpak verhuurt de woningcorporatie huizen, onderhoudt de gemeente de openbare ruimte en ondersteunen zorgorganisaties cliënten. In een wijkaanpak werken allerlei partijen samen, zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers. Het ’wendbare wijkaanpak’-model, dat is gebaseerd op een analyse van praktijkvoorbeelden, biedt houvast bij het organiseren van samenwerking op wijkniveau. De vijf stappen vormen geen blauwdruk, maar zijn bedoeld als ondersteunend kader. Iedere wijkaanpak is immers maatwerk.

Klik op een stap om de tekst uit te klappen


Financiële strategie voor de wijkaanpak

Longread bij 'Slagkracht in de wijk'

Lees meer

Lees meer
Lees meer
@Joeri van den Ende (44)

Meer informatie?

→ Platform31 (2018). Naar een wendbare wijkaanpak.