Verdieping

Afbeelding WijkWijzer

In vijf stappen naar een wijkaanpak

In een wijkaanpak worden meerdere opgaven in het betreffende gebied met elkaar verbonden. Allerlei belanghebbende partijen, zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners, werken daarin samen. Hier vind je het ’wendbare wijkaanpak’-model dat in vijf stappen houvast bij het organiseren van samenwerking op wijkniveau. Lees meer

Opgaven in de wijk

In een wijk spelen er vaak meerdere sociale en/of fysieke problemen bij bewoners. In een wijkaanpak worden daarom vaak meerdere opgaven in het betreffende gebied met elkaar verbonden. Hier vind je kennis en praktijkvoorbeelden over de verschillende opgaven die spelen binnen een wijk, gebundeld per thema. Lees meer

WijkWijzer-afbeelding

Wijkgericht werken

Het organiseren van gemeentelijke taken op wijk- buurt- of stadsdeelniveau noemen we wijkgericht werken. Daarbij kijkt de gemeente vaak naar hoe zij de kansen en opgaven in een gebied samen met organisaties en bewoners kan oppakken. Hier vind je meer informatie over de verschillende manieren waarop je wijkgericht werken kunt invullen. Lees meer

Over de wijkaanpak

Wat is een wijkaanpak precies? Welke ontwikkelingen zagen we de afgelopen decennia in de aanpak van kwetsbare wijken? En hoe ziet de geschiedenis van wijk- en gebiedsgericht werken eruit? We nemen je mee in de wijkaanpak door de jaren heen. Lees meer

WijkWijzer-afbeelding

Samenwerken met bewoners

Lokale overheden beschikken over verschillende werkwijzen en instrumenten om communicatieinspraak te organiseren, participatie te versterken en gemeenschapskracht en eigenaarschap te stimuleren. Hier vind je meer informatie over de processen rond participatie en betrokkenheid, zoals zeggenschap, gemeenschapskracht en communicatie. Lees meer