Wonen

Leernetwerken

Innovatieprogramma Inclusieve Wijk

Platform31, G40-Stedennetwerk

Soort        Innovatieprogramma
Data Looptijd van 2 jaar
Status Inschrijving gesloten

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, voorbeelden te delen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt.

Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.

Meer lezen

Kennis- en Leertraject Woonzorgvisie

Platform31

Soort        Kennis- en leertraject
Status Inschrijving gesloten

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Elke gemeente kan twee deelnemers aanmelden: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg en/of een opgavetrekker wonen/zorg.

Naar de website

Leerkring Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data 27 oktober 2020, 1 december 2020, 2 februari 2021
Kosten Kosteloos
Status Inschrijving gesloten

In een leerkring, bestaande uit drie bijeenkomsten, gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma 'Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders', daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

Naar de website

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

Platform31, Nyenrode Business Universiteit

Soort        Experimentenprogramma
Data Looptijd van 3 jaar
Status Inschrijving gesloten

In het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.

Naar de website

Kennisnetwerk Woningcorporaties

Kennisnetwerk Woningcorporaties

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data Meerjarig programma
Status Lopend

Het Kennisnetwerk richt zich op toezichthouders, directeurenbestuurders, managers en anderen met beleidsmatige betrokkenheid bij woningcorporaties in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en in het noorden van de provincie Overijssel.

De opzet van de activiteiten en bijeenkomsten is om te informeren en te opiniëren over actuele ontwikkelingen in het beleid van woningcorporaties. Toezicht is daarin een integraal onderdeel en hoort daarom thuis in de eerste fase van beleidsvorming. Meerwaarde wordt beoogd door onderlinge discussie, bezien vanuit verschillende professionele invalshoeken en gestimuleerd door diversiteit in de personele samenstelling.

Naar de website

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam e.a.

Soort        Reeks bijeenkomsten, kennisplatform
Status Lopend

We hebben een tweeledige doelstelling. Het genereren van kennis door beleids- en praktijkrelevant onderzoek over stadswijken, leefbaarheid, veiligheid en burgerparticipatie te (laten) doen. En het delen van kennis middels lezingen, expertmeetings en discussies tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en mensen uit de praktijk. Uitgangspunt is de co-creatie van kennis: wetenschap, beleid en praktijk produceren samen relevante en bruikbare inzichten.

Naar de website