Wonen

Leernetwerken

Innovatieprogramma Inclusieve Wijk

Status: inschrijving gesloten

Naar de website

Kennis- en Leertraject Woonzorgvisie

Status: open voor inschrijving

Naar de website

Leerkring Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Status: inschrijving gesloten

Naar de website

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

Status: inschrijving gesloten

Naar de website

Kennisnetwerk Woningcorporaties Noord

Status: lopend

Naar de website

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Status: lopend

Naar de website