Wijkgericht werken

Leernetwerken

Werkplaatsen Wijkgericht Werken

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data 19 november 2020, 10 december 2020, 28 januari 2021
Kosten Eigen bijdrage van € 250,- per trio.
Status Inschrijving gesloten

Platform31 zoekt samen met het Landelijk Platform Buurtgericht werken en A+O Fonds Gemeenten tien trio’s van gemeenteambtenaren uit de wijk en uit verschillende beleidssectoren. In het najaar van 2020 bouwen we in drie werkplaatsen met elkaar kennis op.

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

Platform31, Movisie

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data November 2020 – januari 2021
Status Afgerond

Platform31, Movisie, LSA bewoners, het LPB en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hielden drie bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners schoven aan om inzicht te krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt en ervaringen uit te wisselen.
De sessies zijn terug te kijken:

Integraal werken in de wijk

Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans, Werkplaatsen Sociaal Domein

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk.

Naar de website

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager

SBO

Soort        Cursus/training (5-daagse)
Data 7, 14 en 21 april, 19 mei, 2 juni 2022
Kosten € 3999,00 (excl. btw) per persoon
Status Inschrijving geopend

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Deze opleiding leert je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.


Relevantie voor WijkWijzer
Wijkontwikkeling nieuwe stijl is gebaseerd op bottom-up ontwikkeling, waarbij participatie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd en naar nieuwe investeerders wordt gezocht. Door de diversiteit van culturen, leefstijlen en inkomensniveaus in wijken én het huidige economische klimaat, is het erg belangrijk om de beperkte tijd en middelen gericht in te zetten en te kiezen voor de juiste benadering. De nieuwe stijl van wijkontwikkeling betekent ook een nieuwe vorm van samenwerking en een geheel nieuwe manier van aansturen en faciliteren. Alle reden dus om jezelf op de hoogte te brengen van deze nieuwe werkwijze.

Naar de website