Wijkaanpak

Leernetwerken

Leerkring Leefbaarheid en Veiligheid

Status: selectieve deelname

Naar de website

Online bijeenkomsten: Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

Status: inschrijving gesloten

Naar de website

Programma Werken aan leefbare wijken

Status: open voor inschrijving

Naar de website