Wijkaanpak

Leernetwerken

Leerkring over collectief en preventief werken vanuit sociale (wijk)teams

Movisie

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data In juni en juli vinden digitaal de intakegesprekken voor het verkennen van de situatie, ervaringen en leervragen plaats. In september en november zijn de eerste bijeenkomsten (deze lopen door in 2022).
Status Open voor inschrijving

Vinden jullie als sociale wijkteam(s) en gemeente dat er naast het bieden van maatwerk bij individuele ondersteuningsvragen, meer aandacht moet zijn voor een collectieve aanpak of preventieve maatregelen voor de hele wijk? Zo ja, meld je dan aan voor de nieuwe leerkring.

Meer informatie

Werken aan leefbare wijken

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data 29 april 2021, 1 juli 2021, 14 oktober 2021, 2 december 2021
Kosten Deelname is kosteloos voor partners van Platform31; niet-partners kunnen eenmalig deelnemen en betalen per bijeenkomst per persoon € 125,00 (excl. btw).
Status Open voor inschrijving

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet om de draagkracht van 'hun' wijk overeind te houden. Ook biedt het hun nieuwe kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in hun eigen praktijk.

Naar de inschrijfpagina

Leerkring Leefbaarheid en Veiligheid

Status: selectieve deelname

Naar de website