Samenwerken met bewoners

Leernetwerken

Buurtmakers Academie

LSA bewoners

Soort        Trainingen en bijeenkomsten
Status Inschrijving geopend

‘Focus on what’s strong, not what’s wrong’, dat zou heel goed het motto van de Buurtmakers Academie kunnen zijn. Een fundamenteel andere kijk op wijkontwikkeling; we bouwen verder op dat wat er wel is. De talenten en ervaringen van mensen. De kwaliteiten in de openbare ruimte. De tradities die ontstaan en behouden blijven. De onderlinge verbanden tussen buren, groepen en verenigingen. Deze en meer principes van Asset Based Community Development vormen de leidraad voor het buurtmaken.

Naar de website

Right to Challenge

De samenleving verandert en de relatie tussen gemeente en inwoners verandert mee. De gemeente is niet meer allesbepalend, inwoners willen meer invloed en zeggenschap op hun leefomgeving. Steeds pakken inwoners op eigen initiatief problemen in hun buurt aan. En vaak kunnen zij dat beter of goedkoper dan hun gemeente.

Bekijk de gemeentegids

Via het Right to Challenge kunnen inwoners hun gemeente uitdagen om gemeentelijke taken (en budget) over te nemen om hun buurt te verbeteren. Het kabinet wil stimuleren dat gemeenten ruimte bieden aan lokale initiatieven.

Een sterke lokale democratie heeft namelijk inwoners die actief betrokken zijn bij hun leefomgeving. Right to Challenge is daarvoor een krachtig instrument, waarmee je gemeente echt ruimte maakt voor inwoners die willen werken aan een betere samenleving. Hoe je dat precies aanpakt is maatwerk: elke gemeente kan zelf kiezen óf en onder welke voorwaarden zij het Right to Challenge invoert. Deze inspiratiegids ondersteunt gemeenten daarbij. De inspiratiegids biedt een eerste ingang in de wereld van het Right to Challenge. Naast deze gemeenteversie
is er ook een inwonersversie.

Bekijk de inwonersversie

Deze gemeenteversie is vooral gericht op ambtenaren, die Right to Challenge in de praktijk toch vooral mogen aanjagen, vormgeven en versterken. Maar ook voor raadsen collegeleden biedt deze gids houvast en inspiratie.