Samenwerken met bewoners

Leernetwerken

Ontwikkeltraject Right to Challenge

LSA bewoners, Agora Europa

Soort        Ontwikkeltraject
Data Looptijd van 18 tot 20 maanden in de periode van najaar 2018 tot voorjaar 2020
Kosten € 25.000,- (excl. btw).
Status Inschrijving gesloten

De Right to Challenge is een van de veelbelovende hefbomen om zeggenschap en eigenaarschap te verkrijgen. Voor een goede toepassing van dit instrument zijn veel bestuurders, bewoners, beleidsambtenaren en professionals elkaar aan het opzoeken om te kijken hoe er recht gedaan kan worden aan deze bottom-up beweging.

Meer lezen