Wonen

Leernetwerken

Innovatieprogramma Inclusieve Wijk

Platform31, G40-Stedennetwerk

Soort        Innovatieprogramma
Data Looptijd van 2 jaar
Status Inschrijving gesloten

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, voorbeelden te delen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt.

Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.

Meer lezen

Kennis- en Leertraject Woonzorgvisie

Platform31

Soort        Kennis- en leertraject
Status Inschrijving gesloten

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Elke gemeente kan twee deelnemers aanmelden: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg en/of een opgavetrekker wonen/zorg.

Naar de website

Leerkring Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data 27 oktober 2020, 1 december 2020, 2 februari 2021
Kosten Kosteloos
Status Inschrijving gesloten

In een leerkring, bestaande uit drie bijeenkomsten, gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma 'Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders', daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

Naar de website

Kennisnetwerk Woningcorporaties

Kennisnetwerk Woningcorporaties

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data Meerjarig programma
Status Lopend

Het Kennisnetwerk richt zich op toezichthouders, directeurenbestuurders, managers en anderen met beleidsmatige betrokkenheid bij woningcorporaties in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en in het noorden van de provincie Overijssel.

De opzet van de activiteiten en bijeenkomsten is om te informeren en te opiniëren over actuele ontwikkelingen in het beleid van woningcorporaties. Toezicht is daarin een integraal onderdeel en hoort daarom thuis in de eerste fase van beleidsvorming. Meerwaarde wordt beoogd door onderlinge discussie, bezien vanuit verschillende professionele invalshoeken en gestimuleerd door diversiteit in de personele samenstelling.

Naar de website

Bouwstenen voor Sociaal

Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.

Bouwstenen staat voor:

  • vinden (van kennis en informatie)
  • verbinden (van mensen)
  • vooruit komen (verbeteren)

Onafhankelijk en gericht op vraagstukken rond vastgoed en huisvesting voor onderwijs, opvang, buurtactiviteiten, zorg etc. Bottom-up georganiseerd. Binnen Bouwstenen wordt onderlinge kennis uitgewisseld en werken bestuurders en professionals samen aan de hand van een door hen opgestelde (samenwerkings)agenda.

Naar de website

De Vernieuwde Stad

27 woningcorporaties

Soort        Platform

De Vernieuwde Stad is een platform van 27 grote, stedelijke en maatschappelijk betrokken woningcorporaties. De leden wisselen kennis en ervaring uit over vraagstukken en uitdagingen rondom het wonen in grote steden en vitale wijken. Het platform onderzoekt en agendeert onderwerpen die meer aandacht verdienen in het publieke debat.

Meer lezen

Netwerk Wonen met Zorg

Aedes

Soort        Netwerk met bijeenkomsten en online community

Het Netwerk Wonen met Zorg is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een functie heeft op het gebied van zorg bij een corporatie. De doelstelling van dit netwerk is het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring, op thema’s die de belangenbehartiging raken en elkaar inspireren.

Voor wie?
Het netwerk staat open voor beleidsverantwoordelijken, -medewerkers en leidinggevenden die geheel of gedeeltelijk met wonen voor ouderen en zorgwoningen bezig zijn binnen hun eigen corporatie. Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werken voor een corporatie die lid is van Aedes.

Meer lezen

Corpovenista

Aedes + 12 stedelijke woningcorporaties

Soort        Kennisplatform

Corpovenista heeft de ambitie om, door bundeling van kennis en denkkracht, inzichten aan te reiken waarmee corporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken.

Meer lezen