Werk & participatie

Leernetwerken

City Deal: Impact Ondernemen

Agenda Stad

Soort        City Deal
Status Lopend

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld.


De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

Naar de website

Social finance for community-based social enterprises

Social Enterprise NL, Stichting DOEN en LSA bewoners

Soort        Meerjarig project

‘Social finance for community based social enterprises’ is een meerjarig project van Social Enterprise NL, Stichting DOEN en LSA bewoners waarin we de toegankelijkheid van financiering voor BewonersBedrijven willen vergoten. Wij geloven dat BewonersBedrijven een maatschappelijke meerwaarde leveren in een samenleving waar mensen betrokken zijn bij elkaar en hun omgeving. Ze fungeren als een belangrijke ontmoetingsplaats in de wijk waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, leren en zich ontwikkelen.

Naar de website

CoP (Ontwikkelgroep) Waardevol Werken

Status: in ontwikkeling

Impact Noord

Impact Noord is een actief en betrokken netwerk van meer dan 50 ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe die ondernemen zien als manier op maatschappelijke problemen op te lossen. Onze missie is impactondernemen het nieuwe normaal maken, binnen een regeneratief en sociaal gelijkwaardig economisch stelsel. Ze organiseren activiteiten & events, vergroten het netwerk & de zichtbaarheid van hun leden en brengen kennis, expertise & ervaring bij elkaar.

Naar de website