Veiligheid & criminaliteit

Leernetwerken

Veiligheids- en overlastbeleving in de wijk

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Soort        Werksessie
Data In overleg
Kosten Op aanvraag
Status Op aanvraag

Wil je jeugdoverlast effectief aanpakken? Volg dan deze werksessie veiligheids- en overlastbeleving. Keer op keer blijken teams die deze werksessie volgen, succesvol in hun uitvoering. Aanpak en proces lopen in deze sessie gelijk op.
Eerst duiken we in het toch best lastige verschijnsel ‘beleving’. Dit is als een nat stukje zeep: het heeft overduidelijk een rol en tegelijk glipt het telkens uit je handen. In deze dynamische bijeenkomst krijg je inzicht in hoe professionals, bewoners én jongeren veiligheid en overlast ervaren, hoe je daar grip op kunt krijgen en er zorgvuldig naar kunt handelen.

Naar de website

Intervisie veiligheid en zorg

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Soort        Intervisie
Data In overleg
Kosten Op aanvraag

Leer jij meer door met anderen de verdieping op te zoeken aan de hand van een concrete casus? Dan is intervisie een mooie vorm. Dit kun je doen met je eigen netwerkpartners, of bijvoorbeeld met collega’s uit andere gemeenten.

Naar de website

Aanpak ondermijning in de wijk

Platform31, Aanjaagteam Ondermijning in de Wijk (ATO)

Soort        Project en masterclasses
Data In overleg
Kosten Op aanvraag
Status De masterclasses vonden plaats in 2021. Een inspiratieboek over ondermijning in de wijk is nog te verschijnen.

Vraagstukken
Hoe verbind je de aanpak van ondermijnende criminaliteit met een wijkgerichte aanpak in kwetsbare wijken, waarin zowel aandacht is voor repressieve als preventieve maatregelen?

Naar de website

V-programma

Veiligheidsinitiatief

Soort        Leertraject
Data Een leertraject heeft 4 plenaire bijeenkomsten en ca. 6 bijeenkomsten in de wijk
Kosten € 7500 per gemeente
Status Lopend

Wil je jeugdoverlast effectief aanpakken? Volg dan deze werksessie veiligheids- en overlastbeleving. Keer op keer blijken teams die deze werksessie volgen, succesvol in hun uitvoering. Aanpak en proces lopen in deze sessie gelijk op.


Toelichting
De leefwereld van buurtbewoners en buurtpreventie samen brengen met de systeemwereld van de overheid. Behandeld worden: strategie en plan voor buurtpreventie(-achtige activiteiten), verbinden met partners, doelgerichte werkwijzen, focus op impact en implementatie.

Relevantie voor WijkWijzer
In leefbaarheid, veiligheid en wijkenaanpak breed is de balans tussen initiatiefrijke bewoners en de grip van de overheid vaak moeilijk te vinden. Dit aanbod is gericht op het stimuleren van initiatief met een gepaste en actieve rol voor overheid en andere partners.

Naar de website

Platform Veilig Ondernemen

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Soort        Platform

In een Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Met elkaar kijken ze wat er nodig is: preventieve maatregelen nemen, repressieve maatregelen invoeren of een mix van verschillende maatregelen?

Naar de website

Onveiligheid en Ondermijning Risico Analyse (OORA)

KokxDeVoogd

Soort        Onderzoekstraject
Data Op aanvraag, looptijd 8-10 weken
Kosten Op aanvraag


Hoe vergroot u vanuit de gemeente de leefbaarheid en veiligheid? Hoe strijdt u tegen ondermijning? Het team Leefbaarheid en Veiligheid ontwikkelde een snelle methode om gemeenten een helder startpunt te geven om de complexe problematiek aan te pakken: de Onveiligheid en Ondermijning Risico Analyse.

Naar de website