Samenleven & integratie

Leernetwerken

Laboratorium Right to Bid

Platform31, VNG, Ministerie van BZK

Status        Afgerond

Onder de kop ‘vernieuwing openbaar bestuur’ in het regeerakkoord van 2017 staat het volgende: “Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving (…) Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten." (p.7) Deze passage was de aanleiding voor VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31 om te onderzoeken hoe dit ‘recht op overname’ vorm zou kunnen krijgen in Nederland.

Het doel van dit onderzoek was/is om tot een handreiking te komen, met lessen en bruikbare tips voor zowel gemeenten als bewoners(initiatieven) c.q. gebruikers. Om tot deze handreiking te komen, startten we het Laboratorium Right to Bid. Deelnemers aan het Lab waren ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, bewoners(initiatieven) en sociaal-ondernemers uit zes gemeenten, die op enige wijze al te maken hadden met het Right to Bid en/of Right to Challenge. Ook werden diverse experts uitgenodigd.

Bekijk de publicatie die hierover is gemaakt