Onderwijs & opvoeding

Leernetwerken

Werkplaatsen Jeugd

In een regionale kenniswerkplaats jeugd (RKJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.

Naar de website

Werkplaats SAMEN

De Werkplaats SAMEN is een kennis- en innovatienetwerk in de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland dat werkt aan een goede zorg voor jeugd. Een LNW is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven.

Naar de website

De Klas - Werkplaats Gezond Verstand

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Soort        Reeks bijeenkomsten

De Werkplaats Gezond Verstand is een werkomgeving waarbinnen we bij het NCJ kunnen inspelen op actuele vraagstukken. We roepen actuele spelers bij elkaar vanuit verschillende achtergronden om met elkaar het vraagstuk te verkennen en daar acties aan te verbinden. Voor deze Werkplaats die al snel ‘De Klas’ heette vonden we mensen uit het onderwijs, uit de JGZ, uit landelijke organisaties, het RIVM, Onderwijsraad en de wetenschap.

Meer lezen