Gezondheid, zorg & hulpverlening

Leernetwerken

GezondIn

Platform31, Pharos

Soort        Stimuleringsprogramma
Status Lopend

GezondIn is een stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31. Sinds 2014 helpt ons team 155 Nederlandse gemeenten om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen.

Bij GezondIn werken we op maat. Een one-size-fits-all bestaat niet bij het aanpakken van gezondheidsverschillen. Iedere gemeente is anders. Daarom komen onze GezondIn-adviseurs bij je langs om je persoonlijk advies te geven. Ook helpen we GIDS-gemeenten gezondheidsverschillen doelgericht en blijvend te verkleinen. Dat blijft niet alleen beperkt tot het uitvoeren van je aanpak. We adviseren je ook om hem te borgen in je beleid én in je financiering.

Naar de website

Leerkring ‘Armoede en gezondheid’

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data Donderdag 20 mei 2021, donderdag 1 juli 2021 en donderdag 7 oktober 2021
Status Inschrijving gesloten

Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Stress is daarin een belangrijke factor. Gebrek aan een perspectief of oplossing kan leiden tot chronische stress, die weer negatief doorwerkt op de gezondheid en leefstijl. Omgekeerd kan een slechte gezondheid leiden tot een lager inkomen en hoge uitgaven aan medicijnen en zorg of verlies van werk, en dus armoede. Dat vraagt om een samenhangende aanpak. Wilt u hiermee aan de slag? Doe dan mee aan de leerkring armoede en gezondheid.

Naar de website

Werkplaatsen sociaal domein

Movisie e.a.

Er zijn op dit moment 15 regionale werkplaatsen actief, verspreid over heel Nederland. Elke werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein te verbeteren. Een Werkplaats Sociaal Domein heeft de vorm van een leerinfrastructuur, waarin onderzoek en implementatie hand in hand gaan.

Naar de website

Leerkringen integraal gezondheidsbeleid

ZonMw

Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? 6 lokale consortia zorgen voor kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid.

Naar de website

Leernetwerk Herstelgerichte ggz in de wijk

ZonMw

Soort        Leernetwerk
Data 2019-2022
Status Lopend

Het doel van dit project is om leernetwerken te starten, bestaande uit docenten en studenten van Hogeschool Inholland, medewerkers van wijkgerichte ggz-teams en hun samenwerkingspartners. In de praktijk wordt onderzocht hoe samengewerkt kan worden aan zelfredzaamheid, herstel en maatschappelijke acceptatie voor mensen met ernstige psychische problemen.

Naar de website

Programma Sociaal Domein

Betere hulp voor (kwetsbare) mensen. In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, dat is het doel. Dat gebeurt vanuit 16 trajecten waarin we werken aan praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken. Denk aan thema’s als kansen voor jongeren, de samenwerking tussen Rijk, gemeenten en verzekeraars, de basis van de arbeidsmarkt en uitwisseling persoonsgegevens en privacy. Door vanuit één overheid samen te werken en te innoveren, doorbreken we schotten.

We leren samen in de praktijk. Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van (kwetsbare) mensen. De oplossingen die we ontdekken, delen we met elkaar. Zo geven we samen vorm aan ‘de lerende praktijk’, waar centrale en lokale overheden successen en innovaties delen en leren van elkaars worstelingen.

Naar de website

Warm Rotterdam

Wij willen alle mensen, goede ideeën en organisaties die armoede in onze stad verminderen en verlichten samenbrengen. Want overal in de stad werken mensen aan verandering. Warm Rotterdam is een samenwerkingsverband van ervaringsdeskundigen, informele organisaties, sociale ondernemingen en formele instanties die willen bijdragen aan een Warm Rotterdam.

Naar de website