Duurzaamheid

Leernetwerken

Leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Platform31 i.s.m. Programma Aardgasvrije Wijken

Soort        Leerkring
Status Lopend

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Platform31 organiseert een kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Naar de website

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

Platform31, Nyenrode Business Universiteit

Soort        Experimentenprogramma
Data Looptijd van 3 jaar
Status Inschrijving gesloten

In het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.

Naar de website

SchakelWijken in de energietransitie

LSA bewoners

In het programma SchakelWijken zullen we enkele groepen, actief in complexe stadswijken, ondersteunen in hun ambities voor een duurzame wijk. Samen met hen bouwen wij aan een energietransitie die grote kansen biedt voor een ontwikkeling van de wijk in brede zin en de lokale democratie. We versterken samen het initiatief, zoeken verbindingen en sociale oplossingen voor de buurt en werken vanuit daar aan een samenwerking met de gemeente en andere betrokkenen.

Naar de website

Kennis- en leerprogramma

Programma Aardgasvrije Wijken

Soort        Bijeenkomsten en online communities
Status Lopend

Het Kennis- en leerprogramma (KLP) is er voor alle 352 gemeenten. We dragen bij aan meer bewustwording rondom de aardgasvrije opgave. Gemeenten vinden bij het KLP de kennis, contacten en inspiratie om de volgende stap te zetten. Ook signaleren en agenderen we knelpunten waar gemeenten en andere stakeholders tegenaan lopen. We ondersteunen gemeenten in het oppakken en uitvoeren van hun regierol in de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Uiteindelijk is ons doel: samen leren van successen én van obstakels.


Naar de website

City Deal: Energieke wijken, duurzaam en sociaal

Agenda Stad

Soort        City Deal
Status Lopend

Nederland staat voor een stevige opgave om de doelen en afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Hiervoor is het nodig om anders om te gaan met energie en grondstoffen. Zo zullen er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen ‘van het aardgas af’ gaan. De energietransitie is echter niet de enige opgave in wijken. Zeker in kwetsbare wijken spelen ook andere opgaven, zoals schuldenproblematiek, werkloosheid en onveiligheid. In plaats van het laten concurreren van deze verschillende opgaven, beoogt de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, om ze te verbinden.


Naar de website

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Nederland

Soort        Netwerk/community
Status Lopend

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. We zijn met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. Partners in het netwerk onderschrijven de visie en voorwaarden van SDG Nederland. Ze laten in de online community zien hoe ze aan de SDG’s bijdragen en ontmoeten elkaar op evenementen zoals de SDG Action Day.

We moedigen elkaar aan een volgende stap te zetten en delen daarvoor handvatten. Geëngageerde burgers, die lokaal bijdragen aan de SDG’s, ontmoeten elkaar in het hele land binnen het kader van de SDG-stedentrip.

Naar de website