Opgaven in de wijk

Leernetwerken

In een wijk spelen er vaak meerdere sociale en/of fysieke problemen bij bewoners. In een wijkaanpak worden daarom vaak meerdere opgaven in het betreffende gebied met elkaar verbonden. In dit onderdeel vind je leeraanbod over de verschillende opgaven die spelen binnen een wijk, gebundeld per thema.