Gezondheid, zorg & hulpverlening

Leernetwerken

Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’

Movisie

Soort        Reeks bijeenkomsten
Status Lopend

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op een aantal thema’s beter kan. In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning binnen het sociaal domein.

Achtergrondinformatie
Naar de overzichtspagina

Leerkring ‘Armoede en gezondheid’

Platform31

Soort        Reeks bijeenkomsten
Data Donderdag 20 mei 2021, donderdag 1 juli 2021 en donderdag 7 oktober 2021
Status Inschrijving gesloten

Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Stress is daarin een belangrijke factor. Gebrek aan een perspectief of oplossing kan leiden tot chronische stress, die weer negatief doorwerkt op de gezondheid en leefstijl. Omgekeerd kan een slechte gezondheid leiden tot een lager inkomen en hoge uitgaven aan medicijnen en zorg of verlies van werk, en dus armoede. Dat vraagt om een samenhangende aanpak. Wilt u hiermee aan de slag? Doe dan mee aan de leerkring armoede en gezondheid.

Naar de website