Gezondheid, zorg & hulpverlening

Leernetwerken

Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’

Status: inschrijving gesloten. Houd de pagina movisie.nl/toegang in de gaten voor de werving van de derde tranche en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Naar de website

Leerkring 'Armoede en gezondheid'

Status
Open voor inschrijving (t/m 8 april 2021)

Beschrijving
Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Stress is daarin een belangrijke factor. Gebrek aan een perspectief of oplossing kan leiden tot chronische stress, die weer negatief doorwerkt op de gezondheid en leefstijl. Omgekeerd kan een slechte gezondheid leiden tot een lager inkomen en hoge uitgaven aan medicijnen en zorg of verlies van werk, en dus armoede. Dat vraagt om een samenhangende aanpak. Wilt u hiermee aan de slag? Doe dan mee aan de leerkring armoede en gezondheid.

Naar de website

Actieprogramma 'Een tegen eenzaamheid'

Status: lopend

Naar de website