Kennis bijdragen

Wil je relevante kennis met betrekking tot leefbare en veilige wijken en buurten delen, vul dan onderstaand formulier in.

Om de aangeleverde kennis te kunnen plaatsen vragen wij je het formulier volledig in te vullen. De kennis dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • Een duidelijke relatie met wijken of buurten
  • Indien de kennis niet gratis beschikbaar is: een referentie/aanbeveling van een derde partij

Disclaimer: WijkWijzer biedt derden de mogelijkheid om kennis te delen. Deze kennis geeft niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de partners van WijkWijzer weer. Partners van WijkWijzer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor het gebruik van de op deze website vermelde informatie.