Slotbijeenkomst Respectvol Samenleven: kennis delen, van elkaar leren en inspireren

Movisie

Wat werkt wel én niet bij het bevorderen van sociaal contact tussen mensen met verschillende achtergronden en (levens)overtuiging? En hoe kun je dit sociale contact dan succesvol organiseren? Het project Respectvol Samenleven hield zich bezig met deze vragen. In de slotbijeenkomst van 7 oktober 2022 delen zij de kennis die is opgedaan.

Uit onderzoek blijkt dat sociaal contact, mits het onder de juiste omstandigheden plaatsvindt, een belangrijke rol kan spelen in het creëren van vertrouwen en saamhorigheid en het verminderen van spanningen en polarisatie tussen (groepen) mensen. Tevens is sociaal contact een krachtig middel in het tegengaan van negatieve beeldvorming (stereotypering) en vooroordelen over elkaar, waardoor het ontstaan van discriminatie en uitsluiting voorkomen kan worden. Het bevorderen van sociaal contact tussen mensen met verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden is dan ook een belangrijk middel om respectvol samenleven te bevorderen. 

Meer informatie en aanmelden

Map for

Slotbijeenkomst Respectvol Samenleven: kennis delen, van elkaar leren en inspireren

Movisie

Wat werkt wel én niet bij het bevorderen van sociaal contact tussen mensen met verschillende achtergronden en (levens)overtuiging? En hoe kun je dit sociale contact dan succesvol organiseren? Het project Respectvol Samenleven hield zich bezig met deze vragen. In de slotbijeenkomst van 7 oktober 2022 delen zij de kennis die is opgedaan. Lees meer