Meet & greet: Gemeenten en hogescholen samen op weg naar leefbare en veilige wijken

Platform Stad en Wijk e.a.

Lectoraten van hogescholen werken al jarenlang aan vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid. Dit doen zij op basis van praktijkgericht onderzoek en veelal in directe afstemming met gemeenten. De VNG, Regieorgaan SIA en Platform31 zien graag dat de samenwerking tussen gemeenten en hogescholen structureel wordt, en dat zoveel mogelijk gemeenten profijt hebben van de kennis en kunde van de lectoraten. Samen met deze partijen en lectorenplatform Veiligheid organiseren we daarom een Meet & Greet tussen lectoren en gemeentelijke professionals. Kom ook en verken de mogelijkheden tot meerjarige samenwerking!

Meer informatie en aanmelden

Map for

Meet & greet: Gemeenten en hogescholen samen op weg naar leefbare en veilige wijken

Platform Stad en Wijk e.a.

De VNG, Regieorgaan SIA en Platform31 zien graag dat de samenwerking tussen gemeenten en hogescholen rond leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken structureel wordt, en dat zoveel mogelijk gemeenten profijt hebben van de kennis. Samen met deze partijen en lectorenplatform Veiligheid organiseert Platform Stad en Wijk daarom een Meet & Greet tussen lectoren en gemeentelijke professionals. Kom ook en verken de mogelijkheden tot meerjarige samenwerking! Lees meer