Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Platform31

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Bent u benieuwd naar de impact van een langjarige wijkaanpak en naar de rol van het Rijk hierin? En wilt u daarover graag in gesprek met collega-wethouders? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Leren van Rotterdam Zuid: Wethouders in de wijk’! Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid!

Op woensdag 1 februari 2023 nodigen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Platform31 u uit voor een bijeenkomst voor gemeentelijke bestuurders over de aanpak van kwetsbare wijken. Tijdens de bijeenkomst staat de Rotterdamse aanpak vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) centraal. De afgelopen 10 jaar heeft het programma door vasthoudendheid en focus aantoonbare resultaten geboekt op het gebied van onder andere scholing en werktoeleiding. Ook bestaat het NPRZ uit een aantal belangrijke structuurkenmerken die, zo blijkt uit onderzoek, essentieel zijn voor een impactvolle aanpak van de meest taaie vraagstukken in de wijk. Denk hierbij aan een lange termijnvisie, een brede coalitie, gedreven bestuurders en een onafhankelijke aansturing. Het aangekondigde Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid van Hugo de Jonge (minister voor VRO) stelt NPRZ zelfs als dé voorbeeldaanpak voor andere stedelijke vernieuwingsgebieden in ons land.

Meer informatie en aanmelden

Map for

Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Platform31

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer