Leergang Samenwerken in de lokale energietransitie

TwynstraGudde

De wijkgerichte warmtetransitie raakt ons allemaal. Als bewoner, ondernemer, ambtenaar en als lokale energiecoöperatie. Deze transitie gaat over grenzen van organisaties, sectoren en disciplines heen. Samenwerken binnen en buiten je organisatie is daarom essentieel om de warmtetransitie te realiseren en de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving te halen. Hoe pak je dit succesvol aan? In deze leergang maak je kennis met diverse mogelijkheden en modellen van samenwerken in de warmtetransitie en leer je hoe je tot besluitvorming komt met verschillende partijen. De wijkaanpak en het opstellen van een wijkuitvoeringsplan staan hierin centraal. De leergang bestaat uit drie dagdelen waarbij de onderwerpen regie, participatie en de wijkaanpak worden behandeld. Per dagdeel focussen we op één onderwerp.

Naar de inschrijfpagina

Map for

Leergang Samenwerken in de lokale energietransitie

TwynstraGudde

De wijkgerichte warmtetransitie raakt ons allemaal. Als bewoner, ondernemer, ambtenaar en als lokale energiecoöperatie. Deze transitie gaat over grenzen van organisaties, sectoren en disciplines heen. Samenwerken binnen en buiten je organisatie is daarom essentieel om de warmtetransitie te realiseren en de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving te halen. Hoe pak je dit succesvol aan? Lees meer