KIS Jaarbijeenkomst 12 september 2022

Kennisplatform Inclusief Samenleven

Tijdens de KIS Jaarbijeenkomst 2022 leren en discussiëren we met professionals uit het sociaal domein en met beleidsmakers over actuele thema’s. Met inspirerende sprekers, een divers aanbod aan deelsessies, dynamische uitwisselingen en natuurlijk een lunch en borrel wordt het een vruchtbare middag vol leerzame inzichten. En, het programma is ook online te volgen!

Thema: de impact van geopolitiek en crisis op de sociale stabiliteit in Nederland
Dit jaar kijken we naar de betekenis van geopolitieke gebeurtenissen op de Nederlandse samenleving. Welke invloed hebben deze gebeurtenissen op de sociale stabiliteit in ons land? Hoe vangen we de vluchtelingen op die door de oorlogen in onder meer Oekraïne, Afghanistan, Syrië en Eritrea naar Nederland zijn gekomen? Neem bijvoorbeeld de burgerinitiatieven die op gang zijn gekomen. Die laten de veerkracht van de Nederlandse samenleving zien. Tegelijkertijd zijn er ook spanningen, want niet overal is het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen even groot. Sommige mensen ervaren ongelijkheid en vinden dat vluchtelingen worden voorgetrokken. Bijvoorbeeld als het gaat om het verdelen van de schaarse huurwoningen. Ook zijn er gebeurtenissen of beleid in de landen van herkomst die Nederlanders met een migratieachtergrond kunnen beïnvloeden.

Deelsessies
Je kunt kiezen uit 10 deelsessies over uiteenlopende onderwerpen. Op kis.nl vind je een uitgebreide beschrijving van de sessies.

  1. Complottheorieën, online discriminatie en polarisatie
  2. Opvang en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen
  3. De invloed van het land van herkomst op de gemeenschap in Nederland
  4. Ontmoeting in superdiverse wijken
  5. Mensenhandel rond opvanglocaties
  6. Draagvlak in wijken voor de opvang van vluchtelingen
  7. Tegengaan van institutioneel racisme
  8. Als het stormt in de wereld waait het ook in de wijken waar je werkt
  9. Dubbele maat in de behandeling tussen groepen vluchtelingen
  10. Buitenlandse inmenging tegen gendergelijkheid en acceptatie lhbti-personen

Meer informatie en aanmelden

Map for

KIS Jaarbijeenkomst 12 september 2022

Kennisplatform Inclusief Samenleven

Tijdens de KIS Jaarbijeenkomst 2022 leren en discussiëren we met professionals uit het sociaal domein en met beleidsmakers over actuele thema’s. Met inspirerende sprekers, een divers aanbod aan deelsessies, dynamische uitwisselingen en natuurlijk een lunch en borrel wordt het een vruchtbare middag vol leerzame inzichten. En, het programma is ook online te volgen! Lees meer