Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit. Deze 5-daagse opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leert je om om kwetsbare gebieden te transformeren!

Naar de inschrijfpagina

Map for

Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit. Deze 5-daagse opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leert je om om kwetsbare gebieden te transformeren! Lees meer