De rechtvaardige stad: Van ideaal tot praktijk

Universiteit Utrecht/Trancity/Planbureau voor de Leefomgeving

Rechtvaardigheid en inclusiviteit staan hoog op de agenda in stedelijke ontwikkeling. Maar wat die termen precies inhouden en hoe we daar concreet vorm aan moeten geven, daar zijn we het niet over eens en blijft vaak vaag en moeilijk. In deze mini-conferentie wisselen we inzichten uit tussen wetenschap en plannings- en ontwerppraktijk om duidelijker te krijgen hoe we zouden kunnen en moeten werken aan meer rechtvaardige steden.

Ge├»nspireerd door de idee├źn van sprekers met uiteenlopende achtergronden zoeken we in deelsessies en paneldiscussies samen antwoorden op vragen als:

  • Hoe expliciet moeten we het eigenlijk over rechtvaardigheid hebben?
  • Moeten we wel of geen duidelijke keuzes maken voor een bepaald perspectief?
  • Hoe wegen we rechtvaardigheid af tegen andere waarden en belangen?
  • Wat is de rol van bewoners, gemeenteraden, stedenbouwkundigen, architecten en ontwikkelaars in het bepalen van wat rechtvaardig is? * Waar en wanneer in het proces moeten we het hebben over rechtvaardigheid?
  • Hoe nemen we toekomstige generaties en niet-menselijke soorten mee in onze overwegingen?
  • En hoe vertalen we dat dan allemaal in een concreet ontwerp?

We gaan daarbij van abstract naar concreet, van wetenschap naar planningspraktijk.

Meer informatie en aanmelden

Map for

De rechtvaardige stad: Van ideaal tot praktijk

Universiteit Utrecht/Trancity/Planbureau voor de Leefomgeving

Rechtvaardigheid en inclusiviteit staan hoog op de agenda in stedelijke ontwikkeling. Maar wat die termen precies inhouden en hoe we daar concreet vorm aan moeten geven, daar zijn we het niet over eens en blijft vaak vaag en moeilijk. In deze mini-conferentie wisselen we inzichten uit tussen wetenschap en plannings- en ontwerppraktijk om duidelijker te krijgen hoe we zouden kunnen en moeten werken aan meer rechtvaardige steden. Lees meer