Agenda

Werken aan leefbare wijken

Platform31

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet om de draagkracht van 'hun' wijk overeind te houden. Ook biedt het hen nieuwe kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in hun eigen praktijk. Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit. Deze 5-daagse opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leert je om om kwetsbare gebieden te transformeren! Lees meer

Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2021

Haags Congres Bureau

Inventariseer de behoefte aan standplaatsen, neem deze op in een woonvisie en leg deze vast in prestatieafspraken. Lees meer

Congres Handhaving en Gedrag

CCV

Het programma Handhaving en Gedrag organiseert elke 2 jaar een landelijk congres om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Het congres is dé plek waar inspecteurs, handhavers, beleidsmakers, beleidsmedewerkers en wetenschappers elkaar ontmoeten. Waar de laatste gedragswetenschappelijke inzichten en de thema’s van morgen gedeeld worden. Lees meer

Minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid

Wat hebben gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak? Deze vraag staat centraal in het mini-symposium Leefbaarheid en Veiligheid. Lees meer

KIS Jaarbijeenkomst wijkgerichte aanpak op maat

KIS

Kom 4 oktober naar de jaarbijeenkomst van Kennisplatform Integratie & Samenleving over de wijkgerichte aanpak op maat! De coronacrisis legde bloot wat al langer gaande was: ruim één miljoen inwoners van kwetsbare wijken dreigen buiten de boot te vallen. Daar stapelden problemen zoals onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en overlast zich al op. Op de jaarbijeenkomst van 4 oktober gaat KIS met verschillende interessante sprekers in op dit thema. Lees meer

Gezondheidsverschillen

Platform Stad en Wijk

Ondanks de groeiende welvaart in Nederland en de toegenomen sociale mobiliteit blijken sociaaleconomische gezondheidsverschillen een hardnekkig fenomeen. Hoe komt dat, en wat kunnen we eraan doen? Lees meer

Huisvesting Arbeidsmigranten 2021 – Draag zorg voor voldoende en goede (betaalbare) woonruimte en voorkom overlast voor de omgeving

Haags Congres Bureau

Tijdens deze cursus leer je o.a. hoe je complexe problematiek bij arbeidsmigranten kunt verhelpen en wat je kunt doen wanneer de situatie dreigt te escaleren. Lees meer

Map for