Agenda

Pitchen voor Impact

LSA Bewoners

Zijn jullie als bewonersinitiatief klaar om door te groeien? Zien jullie nieuwe kansen voor diensten of samenwerkingen en willen jullie die uitwerken tot een haalbaar plan? Of willen jullie een pand in de buurt gaan huren of kopen om daarin je activiteiten verder te ontwikkelen? Het trainingstraject van KNHM, LSA Bewoners en Social Enterprise NL geeft je handvatten om deze plannen uit te werken in een gedegen bedrijfsplan en een eindpitch voor potentiële investeerders. Lees meer

Leercafé Blik op samenlevingsopbouw

Movisie

Nadat de focus in hulp en ondersteuning jarenlang vooral individueel gericht was, wordt het belang van samenlevingsopbouw weer volop erkend. Maar hoe zet je community building effectief in bij het aangaan van uitdagingen op het gebied van welzijn, duurzaamheid, veiligheid, groen en meedoen? Die vraag staat centraal in het leercafé ‘Blik op samenlevingsopbouw. Uitdagingen en keuzes’ dat Movisie en De Schoor samen organiseren. Lees meer

Versterken van Sociale kwaliteit van de buurt

HAN University

Je thuis voelen in de wijk of buurt waar je woont en contact hebben met buurtgenoten, is niet overal vanzelfsprekend. In de aanpak 'Meer dan steen alleen' wordt renovatie en verduurzaming van sociale huurwoningen als aanleiding aangegrepen om sociale kwaliteit te versterken. De afgelopen twee jaar deed de HAN een actieonderzoek naar de aanpak Sociale verduurzaming van de buurt. De aanpak is ontwikkeld door woningcorporatie Woonwaarts en Welzijnsorganisatie Bindkracht10, in samenwerking met Eigen Wijze Wijken. Dit gebeurde in de Nijmeegse wijken Spoorbuurt en Lankforst. De werkzame factoren van de aanpak zijn beschreven in een handreiking. Op donderdag 19 januari blikken we terug op de fases van de aanpak en presenteren we de handreiking. Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

WijkWijzer, City Deal Impact Ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Webinarserie herstructurering 2.0: Fysieke ingrepen als onderdeel van een brede wijkaanpak

Platform31

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. In 3 webinars nemen we je mee in het 'hoe'. Lees meer

Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Platform31

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer

Seminar Leefbaarheid & Wijkontwikkeling

De Corporatiestrateeg

Als corporatie huisvest je je huurders graag in leefbare en inclusieve wijken. Welke rol heb je hier als corporatie in? En hoe zorg je ervoor dat bewoners zelf aan het roer gaan staan? Tijdens het seminar leefbaarheid gaan 5 topsprekers in op bovenstaande vragen. Lees meer

Map for