Agenda

Werken aan leefbare wijken

Platform31

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet om de draagkracht van 'hun' wijk overeind te houden. Ook biedt het hen nieuwe kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in hun eigen praktijk. Lees meer

Succesvolle participatie in buurt en wijk: hoe ziet die eruit?

Stichting Buurkracht

Buurt- en wijkaanpakken zijn hét instrument om bewoners te laten participeren, bijvoorbeeld in de RES. Maar hoe ziet zo’n aanpak eruit om dat doel ook daadwerkelijk te behalen? Waar moet een aanpak aan voldoen? Hoe vorm je een goed buurtteam en hoe zorg je ervoor dat bewoners enthousiast blíjven? En wat levert een buurt- of wijkaanpak eigenlijk op, en tegen welke investering? Stichting Buurkracht organiseert hierover op 10 en 15 juni een interactieve online Kennissessie. Lees meer

Inspiratie-uur over het concept ‘Integraal luisterloket in de wijk’

Uit het advies van 60 wijkwerkers in “Bouwen aan groeikracht in kwetsbare wijken” blijkt dat inwoners de menselijke maat missen en ze de afstand tot voorzieningen te groot ervaren. Tom Keek werkt het integraal luisterloket samen met partners in de wijk verder uit. Lees meer

PAW aan tafel: Met een brede kijk een betere aardgasvrije wijk

Programma Aardgasvrije Wijken

Het Programma Aardgasvrije Wijken organiseert aantal korte live webinars. Er zijn er drie gepland voor de zomer. De editie op 17 juni heeft als onderwerp: ‘Zorg met een brede kijk voor een betere aardgasvrije wijk’. Aan tafel schuiven experts en collega’s uit het land aan om kennis en praktijkervaring te delen. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en discussie. Lees meer

Online talkshow ‘Crimineel verpand?’ regio Den Haag

CCV

Op maandag 21 juni van 12.00 tot 13.00 uur vindt de talkshow ‘Crimineel verpand?’ plaats voor gemeenten en verhuurders in de politie-eenheid Den Haag. Deelname aan de talkshow is gratis. Lees meer

Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2021 – Samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

Haags Congres Bureau

In deze geheel nieuwe cursus leert u van praktijkervaren topsprekers hoe u met uw partners in veiligheid samenwerkt aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken, vakantieparken, woonwagenlocaties en op bedrijventerreinen. Lees meer

Online bijeenkomst en vragenuurtje over Wet aanpak woonoverlast

CCV

Wat is de laatste stand van zaken rondom de Wet aanpak woonoverlast? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een korte online update op donderdag 24 juni. En op woensdag 30 juni een vragenuurtje. Lees meer

Divosa Voorjaarscongres: In de buurt

Divosa

Het Divosa Voorjaarscongres komt eraan! Dit jaar kiezen we, door corona, voor een andere insteek. Hoog tijd om elkaar weer te ontmoeten. Hopelijk laten de coronamaatregelen 'elkaar ontmoeten' 1 en 2 juli toe. Hoe dan ook organiseren we ons congres: volledig online óf zowel online als op locatie. Lees meer

Leergang Samenwerken in de lokale energietransitie

TwynstraGudde

De wijkgerichte warmtetransitie raakt ons allemaal. Als bewoner, ondernemer, ambtenaar en als lokale energiecoöperatie. Deze transitie gaat over grenzen van organisaties, sectoren en disciplines heen. Samenwerken binnen en buiten je organisatie is daarom essentieel om de warmtetransitie te realiseren en de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving te halen. Hoe pak je dit succesvol aan? Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit. Deze 5-daagse opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leert je om om kwetsbare gebieden te transformeren! Lees meer

Congres Handhaving en Gedrag

CCV

Het programma Handhaving en Gedrag organiseert elke 2 jaar een landelijk congres om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Het congres is dé plek waar inspecteurs, handhavers, beleidsmakers, beleidsmedewerkers en wetenschappers elkaar ontmoeten. Waar de laatste gedragswetenschappelijke inzichten en de thema’s van morgen gedeeld worden. Lees meer

Map for