Agenda

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

Platform31

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2022 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Programma 'Banen voor je Buurt': creëer betaald werk voor buurtbewoners

LSA Bewoners

Ben je betrokken bij een bewonersbedrijf of ben je initiatiefnemer? Hebben jullie al eigen inkomsten en wil je aan de slag met het creëren van betaald werk voor buurtbewoners? Tijdens dit nieuwe programma Banen voor je Buurt helpen we je bij het maken van een businessplan. Lees meer

Summerschool: Maak je eigen slimme stad

Kennislab voor Urbanisme

Nederland staat voor enorme opgaven. Opgaven die vragen om nieuwe manieren van werken. Meld je aan voor de Summerschool ‘Maak je eigen slimme stad’. Bedenk samen met 24 jongprofessionals hoe je data en digitalisering inzet om de problemen van vandaag op te lossen voor de wereld van morgen. Lees meer

KIS kennisatelier segregatie

Kennisplatform Inclusief Samenleven

In Nederland wonen veel mensen die verschillen in sociale, culturele en economische achtergrond. En die verschillen hebben hun weerslag, zowel positief als negatief, op de leefomgeving en cohesie binnen en tussen wijken. Vaak wordt dan gesproken over segregatie. KIS heeft de afgelopen tijd veel kennis opgebouwd en verzameld over verschijningsvormen van segregatie, wat dat kan betekenen voor een wijk, en welke (beleids)instrumenten er zijn om negatieve segregatie tegen te gaan. In dit kennisatelier op 30 juni gaan we graag met betrokkenen en experts in gesprek over oplossingen voor ruimtelijke segregatie. Lees meer

Zomercongres

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Het Zomercongres Klein verzet, groot geluk is dé plek waar mensen, ideeën en kennis bij elkaar komen. Kleine initiatieven van inwoners, die bij elkaar opgeteld enorm veel betekenen voor de leefbaarheid van onze omgeving. Die energie bij elkaar brengen is de kern van het Zomercongres. Lees meer

Bewustwordingsbijeenkomst Welkome Wijk

Movisie

*Op donderdag 30 juni van 14.00 tot 16.30 uur presenteren we online de bevindingen uit het onderzoeksproject Welkome Wijk! Uiteraard staan de ervaringen uit de praktijk centraal, verteld door de gemeenten die ermee hebben gewerkt. Daarnaast gaan we in op de opbrengsten van het project Welkome Wijk: de werkwijze zelf en wat het resultaat ervan is. Zodat je een idee hebt wat je zelf met deze werkwijze kan realiseren.* Lees meer

Werkplaats ‘Werken aan wijkontwikkeling’

Platform31, Van Vieren

Voor mensen die de kloof willen dichten tussen wijken en gelijke kansen willen creëren voor burgers die leven in wijken waar die kansen niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we een 3-daagse. Hoe zorgen we dat we wél blijvend de negatieve spiraal in deze wijken gaan doorbreken? Lees meer

Congrestival Sociale Basis: back to basics

Movisie, WijkWijzer

Wat kunnen bestuurders, inwoners, en professionals doen om de sociale basis in wijken en buurten succesvol te versterken? En hoe kun je daarmee problemen als eenzaamheid, overlast, criminaliteit en afnemende leefbaarheid helpen tegengaan? Deze vragen staan centraal op het congrestival Back to basics. Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

WijkWijzer, City Deal Impact Ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Map for