Casusonderzoek ketensamenwerking ’s-Hertogenbosch: Een onderzoek naar de ketensamenwerking rond kwetsbare huishoudens

Verwey-Jonker Instituut

De wijkteams in ’s-Hertogenbosch hebben de opdracht gekregen om passende en effectieve ondersteuning te organiseren voor de meest kwetsbare inwoners. Optimale afstemming met en tussen ketenpartners is daarvoor van groot belang. Lees meer

Van polarisatie naar verbinding in buurten: praktijkvoorbeelden

KIS

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional polarisatie in de buurt verminderen en verbinding tussen groepen versterken? KIS maakte een overzicht met concrete praktijkvoorbeelden van interventies die in buurten kunnen worden ingezet. Lees meer

Praktijkvoorbeelden woonoverlast

CCV

Op deze pagina worden verschillende praktijkvoorbeelden rondom de aanpak van woonoverlast gedeeld. Lees meer

Omgaan met verward gedrag voor woningcorporaties

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes, een toolkit met hulpmiddelen ontwikkeld die medewerkers en leidinggevenden van corporaties helpt bij de omgang met verward gedrag. Lees meer

Een veilige toekomst in Culemborg

Verwey-Jonker Instituut

De laatste jaren is er veel verbeterd in Culemborg. Toch zijn er een aantal hardnekkige problemen, zoals autobranden. Zij zijn het meest zichtbare verschijnsel van een aantal structurele problemen die het veiligheidsgevoel ondergraven en het gezag ondermijnen. De gemeente startte daarom een project om de aanpak van sociale veiligheid een impuls te geven. Lees meer

Praktijkvoorbeelden beveiliging van de eigen woning

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Op deze pagina verzamelt politiekeurmerk veilig wonen praktijkvoorbeelden rondom de beveiliging van de eigen woning. Lees meer

Groen Verbindt: buurtbewoners en zorgcliënten maken contact via de tuin

Verwey-Jonker Instituut

In 2015 is bij het Oranje Fonds het programma Groen Verbindt gestart. Groen Verbindt is een driejarig programma waarmee het Fonds via buurttuinen sociale samenhang, participatie en leefbaarheid wil versterken. Lees meer

Onderzoek Rotterdam Vakmanstad 2012-2015

Verwey-Jonker Instituut

Rotterdam Vakmanstad is een innovatief (onderwijs)programma in Rotterdam, ontwikkeld door de Rotterdamse filosoof Dr. Henk Oosterling. Het is een veelomvattend programma, dat naast leerlingen in het onderwijs ook de buurt, de arbeidsmarkt en de stad adresseert. Lees meer

Genderhof Eindhoven: van verzorgingshuis naar magic mix

Platform31

In het Eindhovense verzorgingshuis Genderhof daalt het aantal ouderen en neemt een diverse mix van andere bewoners toe. Ouderen, arbeidsmigranten, studenten, starters, expats, ex-dak- en thuislozen en gescheiden mensen samen onder één dak. Het project is een succesvol voorbeeld van een tijdelijke invulling van een verouderd wooncomplex. Lees meer

Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten

Movisie

Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In dit rapport vind je een beschrijving van 45 innovatieve projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties. Lees meer

Samenleven met verschillen in ...

Movisie

Het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar vertrouwen en spanningen tussen bevolkingsgroepen in twintig Amsterdamse buurten. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, West, Oost, Zuid en Zuidoost. Lees meer

Analyse Rotterdamse Veiligheidsindex

Verwey-Jonker Instituut

De gemeente Rotterdam maakt voor het voeren van het gemeentelijke veiligheidsbeleid sinds 2002 gebruik van de Veiligheidsindex. De Veiligheidsindex geeft een beeld van de veiligheidssituatie in de Rotterdamse wijken. Om de veiligheid in de wijk nog beter te kunnen beheersen, is er een verdiepende analyse gemaakt van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie per wijk. Lees meer

Sociale samenhang en zorg in Utrecht Zuid – bewoners aan het woord

Verwey-Jonker Instituut

Op 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. Voor de wijkraad Zuid in Utrecht was dit aanleiding om na te gaan of er verbondenheid tussen bewoners van deze wijk bestaat, vooral in hun zorg voor elkaar. De onderzoekers doen verslag van hun bevindingen en verstrekken een aantal aanbevelingen. Lees meer

Buurtcontact in Leiden Zuidwest: De Contactladder© als diagnose-instrument

Verwey-Jonker Instituut

Hoe willen mensen met elkaar leven en wonen in hun buurt? Dit was de hoofdvraag in het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Zuidwest. Met de Contactladder© van het Verwey-Jonker Instituut is de sociale structuur in straten gediagnosticeerd. Lees meer