Groen in kwetsbare wijken

Platform31

In buurten waar veel mensen met een laag inkomen wonen is vaak minder omgevings- en recreatiegroen dan in rijkere buurten. Het is daar dan ook meestal weinig aanlokkelijk om buiten te zijn. En dat terwijl buitenlucht, groen en water zo goed voor ons zijn. Lees meer

Aanleg warmtenet zorgt voor veiligere en gezondere straat

Platform31

In één klap een gezondere, fijnere, veiligere én aardgasvrije wijk. In de Plutolaan in de Groningse wijk Paddepoel is de aanleg van het warmtenet benut om ook klimaatbestendige maatregelen door te voeren én samen met bewoners de openbare ruimte opnieuw in te richten. Gemeente, bewoners en energieleverancier Warmtestad sloegen de handen ineen om de straat klimaatadaptief, leefbaarder en veiliger te maken. Lees meer

Wij in de Wijk 2: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden. De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk dat mensen elkaar nodig hebben en op elkaar zijn aangewezen, maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Lees meer

Dubbel Duurzame oplossingen in de Abdij- en Torenbuurt

Platform31

Omdat verduurzaming niet alleen over huizen gaat, maar ook over mensen, ontwikkelde de Tilburgse woningcorporatie Tiwos het ‘Dubbel Duurzaam’-principe. Tegelijk met de renovatie van de Abdij- en Torenbuurt zoeken corporatie en gemeente ook naar duurzame oplossingen voor andere problemen van bewoners. Lees meer

Leren van rampenpreventie om wijken vooruit te helpen

Platform31

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk. Deze keer gebruiken we inspiratie uit het buitenland om te laten zien hoe preventieve maatregelen bij het voorkomen van rampen meerdere doelen kunnen dienen. Lees meer

Ontmoeten en draagvlak gaan hand in hand

Platform31

In de Rotterdamse wijk Pendrecht opende de gemeente een huiskamer midden in de wijk als broedplaats voor nieuwe ideeën. Als centraal punt in de wijk is het dé plek om bewoners te informeren en met hen in gesprek te gaan over de energietransitie en andere veranderingen in de wijk. Onder meer door gebruik te maken van een socialmarketingonderzoek sluit de huiskamer nauw aan bij de leefwereld van bewoners. Lees meer

Wijkaanpak begint met een verhaal van bewoners

Platform31

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld van hoe gemeenten in de praktijk opgaven aan elkaar verbinden in de wijk. In dit eerste praktijkvoorbeeld belichten we de aanpak waarmee de gemeente Zoetermeer in gesprek gaat met bewoners van de wijk Meerzicht. Lees meer

Krachten bundelen in de buurt: 5 inspirerende verbindingen tussen sociaal werk en ggz bekeken door ervaringsdeskundige bril

Platform31

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving? Lees meer

Jongeren uit krachtwijk op pad als energiecoach

Programma Aardgasvrije Wijken

Hoe krijg je draagvlak voor de energietransitie in wijken met een sociaaleconomische achterstand? In Arnhem lukte het groepen jongeren met het project 10x10. Nabil el Malki: "Het zijn kleine stapjes, maar mensen worden zich bewuster van hun rol in de energietransitie en wat ze zelf kunnen doen." Lees meer

Wij in de wijk: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken. Lees meer

Veiligheidsverleiding

CCV

Dit boekje gaat over het op een positieve manier bewegen van mensen tot gewenst gedrag en een veilig gevoel. De hele dag door worden mensen bewust, maar vooral ook onbewust, beïnvloed door de omgeving. Gedrag wordt aangepast aan zintuiglijke ervaringen. Aanpassingen in de fysieke omgeving kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Lees meer

E-learning: polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen

KIS

Hoe kunnen professionals en beleidsmakers polarisatie in de wijk tegengaan? KIS ontwikkelde een e-learning waarin niet alleen professionals en beleidsmakers, maar ook de ‘gewone’ burger leert polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Van Wonderen: "Wees je op dagelijkse basis bewust van je eigen handelen, dat geldt voor iedereen in de wijk." Lees meer

Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst: Drie vervolgscenario's

Verwey-Jonker Instituut

In 2012 is de gemeente Den Haag gestart met het concept Buurthuis van de Toekomst. Dit zijn sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties in de wijk die naast hun hoofdactiviteit aanvullende activiteiten ondernemen. De activiteiten bestaan onder andere uit de verhuur van ruimtes en activiteiten voor en door buurtbewoners. Lees meer

Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst

Verwey-Jonker Instituut

In 2012 is de gemeente Den Haag gestart met het concept Buurthuis van de Toekomst. Dit zijn sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties in de wijk die naast hun hoofdactiviteit aanvullende activiteiten ondernemen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft Buurthuis van de Toekomst geëvalueerd. Lees meer

Met bewoners naar een leefbare en veilige buurt

Verwey-Jonker Instituut

Den Haag subsidieert bewonersinitiatieven die willen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt voor bijvoorbeeld buurtinterventieteams en buurtpreventieteams. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de regeling. We concluderen dat de bewonersinitiatieven een bescheiden maar relevante bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in hun woonomgeving. Lees meer

De wortel en de stok: Praktijklessen uit een gebiedsgerichte probleemaanpak van ondermijning

Politie en Wetenschap

De laatste jaren werken politie, gemeente en andere overheden steeds meer samen om de inbedding van georganiseerde criminaliteit in buurten tegen te gaan, maar dit blijkt geen eenvoudige opgave. In dit onderzoek is een multidisciplinair team gedurende een half jaar intensief gevolgd en zijn de randvoorwaarden en lessen van een lokale ondermijningsaanpak in kaart gebracht. Lees meer

Kwetsbare wijken in België, Duitsland en Denemarken

Verwey-Jonker Instituut

Deze verkenning geeft inzicht in de maatregelen die in België, Duitsland en Denemarken worden genomen om in kwetsbare wijken de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Lees meer

Wijkgerichte preventie in het wijkgerichte werken van Ouder- en Kindteams

Verwey-Jonker Instituut

Wijkgerichte preventie is een belangrijke taak van het Amsterdamse Ouder- en Kindteam, binnen het wijkgerichte werken. Het Verwey-Jonker Instituut schreef op verzoek van het Ouder- en Kindteam een advies over wat hiervoor nodig is en hoe het vorm kan krijgen, gebaseerd op een verkenning onder betrokkenen. Lees meer

Podcast: Stadmaker - de Correspondent

De Correspondent

In deze podcast gaat Lex Bohlmeijer in gesprek met Floor Ziegler. Zij liep van Amsterdam naar Dan Haag om zo veel mogelijk ideeën te verzamelen die een verrijking vormen van het maatschappelijke leven. Lees meer

Evaluatie Bijspringen & Versterken: Nieuwe weg ingeslagen voor community building en ondersteuning van kwetsbare inwoners

Verwey-Jonker Instituut

Met Bijspringen & Versterken is een nieuwe weg ingeslagen voor community building en ondersteuning van kwetsbare inwoners in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren. Zes organisaties werken samen aan sterkere verbindingen in de wijk, met specifieke aandacht voor inclusie van mensen met psychische problematiek, lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en verward gedrag. Lees meer