Met hart en ziel én heel veel energie: 9 verhalen uit de dagelijkse praktijk van de maatwerkprofessional

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

De verhalen in dit boekje geven een kijkje in het leven van professionals die gezinnen met complexe problemen bijstaan. De verhalen zijn gebaseerd op de dagelijkse realiteit van onze professionals in het veld. Met hart en ziel, en vooral heel veel energie, zetten zij zich in voor mensen die vastlopen en vaak het vertrouwen in zichzelf kwijt zijn. Met stut- en steunwerk houden ze gezinnen overeind. En raken telkens weer verstrikt in ons wondere web van wetten en regels. Lees meer

De Rotterdamse Bebouwingscommissie: 80 jaar samen stadmaken

Gemeente Rotterdam

Inmiddels bestaat de Rotterdamse Bebouwingscommissie 80 jaar. Om dit te vieren is het jubileumboek ‘De stad staat nooit stil’ uitgebracht, waarin de actualiteit, geschiedenis en werking van de commissie worden belicht. Lees meer

Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Buurt Energie Systeem Nijmegen

Platform31

De eerste etappe streek neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Bekijk de opnames en slides. Lees meer

ToeZine: Hoe bescherm je burgers tegen wantrouwen van de overheid?

CCV

Institutionele vernedering – burgers die worden vernederd door de staat. Dat hoort niet thuis in een verzorgingsstaat. Waarom gebeurt het dan toch? Historica Willemijn van der Zwaard verdiepte zich hierin en vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek op ToeZine.nl. Ze heeft ook een duidelijk advies: “Toezichthouders moeten professionals meer bewegingsruimte geven.” Lees meer

In vier stappen succesvol samenwerken in wijknetwerken

HAN

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed? Lees meer

Praatplaat voor gemeenten en inwoners

Movisie

Goed op weg? Zijn gemeente en inwoners goed op weg naar inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie? Ga hierover samen in gesprek aan de hand van de vragen bij de vijf 'verkeersborden', de cruciale elementen Dichtbij, Samen, Vroegtijdig, Pro-actief en Flexibel.* Lees meer

Lokale partners, bewoners en ondernemers onmisbaar

Programma Aardgasvrije Wijken

De gemeente Ermelo heeft een ‘Wijk van de Toekomst’, waar al een paar jaar wordt gewerkt aan de warmtetransitie. Samen met lokale partners en bewoners. Dat heeft veel informatie opgeleverd voor de transitievisie warmte. In gesprek met Marcella en Stefan over het profijt van vruchtbare samenwerking. Lees meer

Zo maak je een burgerberaad inclusief

Movisie

De gemeente Amsterdam heeft 100 ingelote inwoners gevraagd mee te denken over extra klimaatmaatregelen. Ook elders worden bewoners geregeld gevraagd op die manier mee te denken over beleid. Volgens Daan de Bruijn van Movisie is het belangrijk dat gemeenten deze burgerberaden inclusief maken. Lees hier zijn adviezen voor hoe ze dat kunnen doen. Lees meer

Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Movisie

Een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen. Dat is voor de gemeente Woerden uitgangspunt van beleid. Inwoners, organisaties en gemeente vertaalden dit samen in een lokale inclusieagenda, die met succes ruimte biedt voor zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Lees meer

Participatietools voor meer zeggenschap en betrokkenheid inwoners

Movisie

Hoe versterk je de zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgercollectieven zoeken naar goede antwoorden op die vraag. Lees meer

Toolbox: Samen met inwoners werken aan een betere toegang

Movisie

In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Lees meer

Stadswerk Magazine - Samen de openbare ruimte toekomstbestendig maken

City Deal Openbare Ruimte

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige openbare ruimte is de grote uitdaging in veel vooroorlogse wijken in Den Haag. Dit is een integrale opgave waarbij veel ambities samenkomen. Deze opgave vraagt om een gezamenlijke aanpak met bewoners en het pakken van koppelkansen om het ook te kunnen financieren. Lees meer

Hoe zorg je voor goede lokale samenwerking rond energietransitie?

LSA bewoners

Veel wijken en dus ook veel bewonersgroepen hebben er al mee te maken: de switch naar een aardgasvrije wijk. Een grote verandering die nogal wat vragen oproept. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor je buurt, je woning en je portemonnee. Actieve buurtbewoners zijn vaak op de hoogte van de vragen die in de buurt leven. Daardoor ontstaan ook (nieuwe) netwerken van bewonersgroepen die zich inzetten rondom energietransitie. Lees meer

Het speelveld van bewonersinitiatieven: actieve bewoners, professionals en de lokale overheid

Movisie

Het versterken van bewonersinitiatieven vraagt om een passende sociale infrastructuur. In dit artikel staat de vraag centraal hoe de infrastructuur rondom een bewonersinitiatief eruitziet en wie heeft welke rol? In dit artikel focussen we ons op de rol van de actieve bewoner, de wijkprofessional en de lokale overheid. Lees meer

Podcastserie Wij in de wijk: werken aan leefbare wijken en buurten

Movisie

Sterke wijken, waar mensen zich prettig voelen, goed samenleven en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Hoe krijg je dat voor elkaar? In het meerjarige project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op deze vraag. In een nieuwe, vierdelige podcastserie gaan Lou Repetur, Simon Timmerman en Jasper van de Kamp van Movisie in gesprek met direct betrokkenen bij lokale initiatieven in Utrecht, Amsterdam, Zutphen en Voorst. Wat doen zij om prettig samenwonen en leven van álle inwoners mogelijk te maken? Wat gaat er goed? Hoe werken ze samen met inwoners, organisaties en professionals? Hoe bouwen zij, anders gezegd, aan een 'Wij in de wijk?' Lees meer

Stappenplan Wijkprofielen

Programma Aardgasvrije Wijken

Dit stappenplan legt uit hoe gemeenten hun wijken beter kunnen leren kennen aan de hand van wijkprofielen. Deze wijkprofielen helpen bij het ontwikkelen van een bij de wijk passende communicatie- en participatieaanpak bij de transitie naar aardgasvrij. Lees meer

Handreiking Participatie

Programma Aardgasvrije Wijken

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij. Lees meer

Video: Buurtconciërges in Lelystad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In verschillende Lelystadse wijken worden sinds 2020 in totaal negen buurtconciërges ingezet. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van buurtbewoners. Zij onderhouden contacten met de bewoners, zorgen dat de buurt netjes blijft en eventuele klachten vanuit de buurt spelen zij door naar de juiste instanties. Lees meer

Wijkaanpak: van legpuzzel naar ecosysteem

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoe kunnen we in onze wijkaanpak echt anders gaan denken en werken? Een animatiefilm van 5 minuten legt uit hoe er mooie initiatieven en oplossingen ontstaan als je niet náár de wijk kijkt, maar vanuit de wijk. Lees meer

Video: Jongereverslaggever in Tilburg-West

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bewoners, bedrijven en lokale ondernemers willen de leefbaarheid in Tilburg-West verbeteren. De jongereverslaggever van het ministerie van BZK maakt een videoreportage in de wijk. Lees meer