Aanleg warmtenet zorgt voor veiligere en gezondere straat

Platform31

In één klap een gezondere, fijnere, veiligere én aardgasvrije wijk. In de Plutolaan in de Groningse wijk Paddepoel is de aanleg van het warmtenet benut om ook klimaatbestendige maatregelen door te voeren én samen met bewoners de openbare ruimte opnieuw in te richten. Gemeente, bewoners en energieleverancier Warmtestad sloegen de handen ineen om de straat klimaatadaptief, leefbaarder en veiliger te maken. Lees meer

Wij in de Wijk 2: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden. De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk dat mensen elkaar nodig hebben en op elkaar zijn aangewezen, maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Lees meer

Dubbel Duurzame oplossingen in de Abdij- en Torenbuurt

Platform31

Omdat verduurzaming niet alleen over huizen gaat, maar ook over mensen, ontwikkelde de Tilburgse woningcorporatie Tiwos het ‘Dubbel Duurzaam’-principe. Tegelijk met de renovatie van de Abdij- en Torenbuurt zoeken corporatie en gemeente ook naar duurzame oplossingen voor andere problemen van bewoners. Lees meer

Leren van rampenpreventie om wijken vooruit te helpen

Platform31

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk. Deze keer gebruiken we inspiratie uit het buitenland om te laten zien hoe preventieve maatregelen bij het voorkomen van rampen meerdere doelen kunnen dienen. Lees meer

Ontmoeten en draagvlak gaan hand in hand

Platform31

In de Rotterdamse wijk Pendrecht opende de gemeente een huiskamer midden in de wijk als broedplaats voor nieuwe ideeën. Als centraal punt in de wijk is het dé plek om bewoners te informeren en met hen in gesprek te gaan over de energietransitie en andere veranderingen in de wijk. Onder meer door gebruik te maken van een socialmarketingonderzoek sluit de huiskamer nauw aan bij de leefwereld van bewoners. Lees meer

Wijkaanpak begint met een verhaal van bewoners

Platform31

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld van hoe gemeenten in de praktijk opgaven aan elkaar verbinden in de wijk. In dit eerste praktijkvoorbeeld belichten we de aanpak waarmee de gemeente Zoetermeer in gesprek gaat met bewoners van de wijk Meerzicht. Lees meer

Krachten bundelen in de buurt: 5 inspirerende verbindingen tussen sociaal werk en ggz bekeken door ervaringsdeskundige bril

Platform31

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving? Lees meer

Jongeren uit krachtwijk op pad als energiecoach

Programma Aardgasvrije Wijken

Hoe krijg je draagvlak voor de energietransitie in wijken met een sociaaleconomische achterstand? In Arnhem lukte het groepen jongeren met het project 10x10. Nabil el Malki: "Het zijn kleine stapjes, maar mensen worden zich bewuster van hun rol in de energietransitie en wat ze zelf kunnen doen." Lees meer

Wij in de wijk: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken. Lees meer

Veiligheidsverleiding

CCV

Dit boekje gaat over het op een positieve manier bewegen van mensen tot gewenst gedrag en een veilig gevoel. De hele dag door worden mensen bewust, maar vooral ook onbewust, beïnvloed door de omgeving. Gedrag wordt aangepast aan zintuiglijke ervaringen. Aanpassingen in de fysieke omgeving kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Lees meer