Het Rijk en de Wijk: Samenwerken aan de Doorbraaktafel

BINT

Bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid blijkt dat de integrale samenwerking binnen het Rijk en met de wijk belangrijk is. Waar de algehele leefbaarheid in Nederland verbetert, is er een omgekeerde beweging in sommige wijken en stedelijke vernieuwingsgebieden. Lees in dit praktijkverhaal meer over de samenwerking met verschillende overheidslagen en sectoren aan doorbraaktafels. Lees meer

De dialoog als voertuig voor netwerkontwikkeling

Een beschrijving van de Dialoogmethode ontwikkeld bij RVO

Opgavegericht werken, talentgericht werken en intern verbinden om buiten meer impact te bereiken: hoe ziet dat eruit in termen van gedrag? En als we dat helder hebben, via welke ‘besmettingsstrategie’ langs welke ‘sociale platforms’ laten we dit dan z'n werk doen in de organisatieontwikkeling? Lees meer

Koerskaarten Opgavegericht werken

De Koers

Met deze serious game kunnen teams spelenderwijs vertrouwd raken met opgavegericht werken. De koerskaarten zijn een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die verbonden zijn rond een opgave om hun aanpak te onderzoeken en zo nodig bij te stellen. Zo krijgt ppgavegericht werken een extra impuls. Lees meer