Het Uitdaagrecht vanuit twee perspectieven

Lokale Democratie

Hoe werkt het Uitdaagrecht in de praktijk? Hoe gaat een gemeente hier bijvoorbeeld mee om? En hoe pakt een uitdager een challenge aan? In onderstaande interviews vertellen zowel de uitdager als de gemeente over een challenge in de gemeente Amstelveen. Lees meer

Uitdaagrecht in Groningen, Rotterdam en Amsterdam

Lokale Democratie

Hoe zorg je ervoor dat bewoners van jouw gemeente zich meer gehoord en gezien voelen en meer invloed kunnen uitoefenen? Het uitdaagrecht is een mooi instrument om co-creatie en participatie vorm te geven. In dit filmpje vertellen betrokkenen wat het uitdaagrecht voor hun gemeente betekent. Lees meer

Participatie & openbare verlichting: Een praktische handleiding

Licht en Donker Advies

Inwoners en ondernemers zijn meer en meer zelf actief in de openbare ruimte. De ambities vanuit de overheid op dit vlak zijn groot – zeker bij bestuurders – en de publicaties zijn talrijk. Maar wat als je concreet aan de slag gaat met participatie bij openbare verlichting? Het participatiebeleid van je eigen overheid vormt dan een belangrijk kader en is richtinggevend. Dat biedt echter vaak net niet voldoende houvast voor je eigen werkveld. Hetzelfde geldt voor alle algemene publicaties over participatie. Deze handleiding is gemaakt samen met diverse overheden (zie colofon) en richt zich specifiek op openbare verlichting. Lees meer

Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij

Programma Aardgasvrije Wijken

Voor de meeste mensen is het aardgasvrij maken van hun huis niet vanzelfsprekend. Er zijn veel onzekerheden over bijvoorbeeld kosten en technieken. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dan ook een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij. Lees meer

ParticipatieWijzer

ProDemos

De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie, dat is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning. Lees meer

Wij in de Wijk 2: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden. De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk dat mensen elkaar nodig hebben en op elkaar zijn aangewezen, maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Lees meer

Jongeren uit krachtwijk op pad als energiecoach

Programma Aardgasvrije Wijken

Hoe krijg je draagvlak voor de energietransitie in wijken met een sociaaleconomische achterstand? In Arnhem lukte het groepen jongeren met het project 10x10. Nabil el Malki: "Het zijn kleine stapjes, maar mensen worden zich bewuster van hun rol in de energietransitie en wat ze zelf kunnen doen." Lees meer

Wij in de wijk: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

De digitale publicatie ‘Wij in de wijk’ beschrijft initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken. Lees meer

Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst

Verwey-Jonker Instituut

In 2012 is de gemeente Den Haag gestart met het concept Buurthuis van de Toekomst. Dit zijn sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties in de wijk die naast hun hoofdactiviteit aanvullende activiteiten ondernemen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft Buurthuis van de Toekomst geëvalueerd. Lees meer

Met bewoners naar een leefbare en veilige buurt

Verwey-Jonker Instituut

Den Haag subsidieert bewonersinitiatieven die willen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt voor bijvoorbeeld buurtinterventieteams en buurtpreventieteams. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de regeling. We concluderen dat de bewonersinitiatieven een bescheiden maar relevante bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in hun woonomgeving. Lees meer