Lokale partners, bewoners en ondernemers onmisbaar

Programma Aardgasvrije Wijken

De gemeente Ermelo heeft een ‘Wijk van de Toekomst’, waar al een paar jaar wordt gewerkt aan de warmtetransitie. Samen met lokale partners en bewoners. Dat heeft veel informatie opgeleverd voor de transitievisie warmte. In gesprek met Marcella en Stefan over het profijt van vruchtbare samenwerking. Lees meer

Stadswerk Magazine - Samen de openbare ruimte toekomstbestendig maken

City Deal Openbare Ruimte

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige openbare ruimte is de grote uitdaging in veel vooroorlogse wijken in Den Haag. Dit is een integrale opgave waarbij veel ambities samenkomen. Deze opgave vraagt om een gezamenlijke aanpak met bewoners en het pakken van koppelkansen om het ook te kunnen financieren. Lees meer

Video: Buurtconciërges in Lelystad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In verschillende Lelystadse wijken worden sinds 2020 in totaal negen buurtconciërges ingezet. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van buurtbewoners. Zij onderhouden contacten met de bewoners, zorgen dat de buurt netjes blijft en eventuele klachten vanuit de buurt spelen zij door naar de juiste instanties. Lees meer

Lessen en aanbevelingen voor de Wijk van Morgen

Stekademy

Lessen en aanbevelingen van de deelnemers van de masterclass 'Wijk van Morgen'. Lees meer

Participatie & openbare verlichting: Een praktische handleiding

Licht en Donker Advies

Inwoners en ondernemers zijn meer en meer zelf actief in de openbare ruimte. De ambities vanuit de overheid op dit vlak zijn groot – zeker bij bestuurders – en de publicaties zijn talrijk. Maar wat als je concreet aan de slag gaat met participatie bij openbare verlichting? Het participatiebeleid van je eigen overheid vormt dan een belangrijk kader en is richtinggevend. Dat biedt echter vaak net niet voldoende houvast voor je eigen werkveld. Hetzelfde geldt voor alle algemene publicaties over participatie. Deze handleiding is gemaakt samen met diverse overheden (zie colofon) en richt zich specifiek op openbare verlichting. Lees meer

Veiligheidsverleiding

CCV

Dit boekje gaat over het op een positieve manier bewegen van mensen tot gewenst gedrag en een veilig gevoel. De hele dag door worden mensen bewust, maar vooral ook onbewust, beïnvloed door de omgeving. Gedrag wordt aangepast aan zintuiglijke ervaringen. Aanpassingen in de fysieke omgeving kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Lees meer

Podcast: Stadmaker - de Correspondent

De Correspondent

In deze podcast gaat Lex Bohlmeijer in gesprek met Floor Ziegler. Zij liep van Amsterdam naar Dan Haag om zo veel mogelijk ideeën te verzamelen die een verrijking vormen van het maatschappelijke leven. Lees meer