Participatie & openbare verlichting: Een praktische handleiding

Licht en Donker Advies

Inwoners en ondernemers zijn meer en meer zelf actief in de openbare ruimte. De ambities vanuit de overheid op dit vlak zijn groot – zeker bij bestuurders – en de publicaties zijn talrijk. Maar wat als je concreet aan de slag gaat met participatie bij openbare verlichting? Het participatiebeleid van je eigen overheid vormt dan een belangrijk kader en is richtinggevend. Dat biedt echter vaak net niet voldoende houvast voor je eigen werkveld. Hetzelfde geldt voor alle algemene publicaties over participatie. Deze handleiding is gemaakt samen met diverse overheden (zie colofon) en richt zich specifiek op openbare verlichting. Lees meer

Veiligheidsverleiding

CCV

Dit boekje gaat over het op een positieve manier bewegen van mensen tot gewenst gedrag en een veilig gevoel. De hele dag door worden mensen bewust, maar vooral ook onbewust, beïnvloed door de omgeving. Gedrag wordt aangepast aan zintuiglijke ervaringen. Aanpassingen in de fysieke omgeving kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Lees meer