Buurtspanningen - vijf casusbeschrijvingen

Movisie

Wat kunnen professionals doen om spanningen tussen (groepen) buurtbewoners vroegtijdig te signaleren? En hoe voorkom je dat ze escaleren? Movisie beschrijft vijf casussen waarin spanningen op lokaal niveau voorkomen. De casusbeschrijvingen zijn op basis van interviews met verschillende betrokken professionals, gekoppeld aan bestaande kennis over de aanpak van spanningen. Lees meer

De wereld in gemeenten: lokaal bestuur aan zet

VNG

Dit essay is een weerslag van het programma ‘Divers & inclusief’. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de rol van gemeentebestuurders en wat ze kunnen doen om de toenemende verscheidenheid letterlijk te zien en daarop af te stappen. Lees meer

ToeZine: Hoe bescherm je burgers tegen wantrouwen van de overheid?

CCV

Institutionele vernedering – burgers die worden vernederd door de staat. Dat hoort niet thuis in een verzorgingsstaat. Waarom gebeurt het dan toch? Historica Willemijn van der Zwaard verdiepte zich hierin en vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek op ToeZine.nl. Ze heeft ook een duidelijk advies: “Toezichthouders moeten professionals meer bewegingsruimte geven.” Lees meer

Lessen en aanbevelingen voor de Wijk van Morgen

Stekademy

Lessen en aanbevelingen van de deelnemers van de masterclass 'Wijk van Morgen'. Lees meer

Integrale wijkaanpak begint bij zeggenschap inwoners

Movisie

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken. In deze gebieden lopen vraagstukken rond armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, veiligheid, onderwijs en zorg en meer in elkaar over. Lees meer

Buurtplatforms: een uitkomst, maar niet voor mijn buurvrouw

Movisie

Het risico bestaat dat online buurtplatforms bestaande verschillen in de samenleving vergroten. Meedoen in de digitale samenleving vereist namelijk een set middelen en vaardigheden waar niet iedereen over beschikt. Lees meer

De Wijkverbinder - online tool

KIS

Door ontmoeting kunnen vooroordelen worden tegengegaan en scheidslijnen tussen groepen worden overbrugd. Maar hoe en wanneer werkt dit? KIS ontwikkelde een handige online tool: De Wijkverbinder. Hierin is wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor gemeenten, sociaal professionals en actieve burgers. Lees meer

E-learning: polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen

KIS

Hoe kunnen professionals en beleidsmakers polarisatie in de wijk tegengaan? KIS ontwikkelde een e-learning waarin niet alleen professionals en beleidsmakers, maar ook de ‘gewone’ burger leert polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Van Wonderen: "Wees je op dagelijkse basis bewust van je eigen handelen, dat geldt voor iedereen in de wijk." Lees meer

Van polarisatie naar verbinding in buurten: praktijkvoorbeelden

KIS

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional polarisatie in de buurt verminderen en verbinding tussen groepen versterken? KIS maakte een overzicht met concrete praktijkvoorbeelden van interventies die in buurten kunnen worden ingezet. Lees meer

Groen Verbindt: buurtbewoners en zorgcliënten maken contact via de tuin

Verwey-Jonker Instituut

In 2015 is bij het Oranje Fonds het programma Groen Verbindt gestart. Groen Verbindt is een driejarig programma waarmee het Fonds via buurttuinen sociale samenhang, participatie en leefbaarheid wil versterken. Lees meer

Samenleven met verschillen in ...

Movisie

Het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar vertrouwen en spanningen tussen bevolkingsgroepen in twintig Amsterdamse buurten. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, West, Oost, Zuid en Zuidoost. Lees meer

Buurtcontact in Leiden Zuidwest: De Contactladder© als diagnose-instrument

Verwey-Jonker Instituut

Hoe willen mensen met elkaar leven en wonen in hun buurt? Dit was de hoofdvraag in het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Zuidwest. Met de Contactladder© van het Verwey-Jonker Instituut is de sociale structuur in straten gediagnosticeerd. Lees meer