Fuik: Kennis en praktijkervaring over jeugd en criminaliteit

Team Ondermijning

Dit e-book is bedoeld voor professionals uit het onderwijs en veiligheid maar ook ouders, over de ondermijnende effecten van criminaliteit op de leefwereld van jongeren: hoe raken ze er in verzeilt en verstrikt, als dader of slachtoffer of beide? Als we niet opletten loopt de jeugd steeds vaker, sneller en gewelddadiger in de criminele fuik. Dit boek combineert casuïstiek met theorie. Lees meer

Buurtpreventie-toolbox

CCV

In de buurtpreventie-toolbox vind je informatie die van belang is bij het starten van een buurtpreventiegroep of om buurtpreventie te onderhouden en door te ontwikkelen. Lees meer

Met bewoners naar een leefbare en veilige buurt

Verwey-Jonker Instituut

Den Haag subsidieert bewonersinitiatieven die willen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt voor bijvoorbeeld buurtinterventieteams en buurtpreventieteams. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de regeling. We concluderen dat de bewonersinitiatieven een bescheiden maar relevante bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in hun woonomgeving. Lees meer

De wortel en de stok: Praktijklessen uit een gebiedsgerichte probleemaanpak van ondermijning

Politie en Wetenschap

De laatste jaren werken politie, gemeente en andere overheden steeds meer samen om de inbedding van georganiseerde criminaliteit in buurten tegen te gaan, maar dit blijkt geen eenvoudige opgave. In dit onderzoek is een multidisciplinair team gedurende een half jaar intensief gevolgd en zijn de randvoorwaarden en lessen van een lokale ondermijningsaanpak in kaart gebracht. Lees meer

Een veilige toekomst in Culemborg

Verwey-Jonker Instituut

De laatste jaren is er veel verbeterd in Culemborg. Toch zijn er een aantal hardnekkige problemen, zoals autobranden. Zij zijn het meest zichtbare verschijnsel van een aantal structurele problemen die het veiligheidsgevoel ondergraven en het gezag ondermijnen. De gemeente startte daarom een project om de aanpak van sociale veiligheid een impuls te geven. Lees meer

Praktijkvoorbeelden beveiliging van de eigen woning

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Op deze pagina verzamelt politiekeurmerk veilig wonen praktijkvoorbeelden rondom de beveiliging van de eigen woning. Lees meer

Analyse Rotterdamse Veiligheidsindex

Verwey-Jonker Instituut

De gemeente Rotterdam maakt voor het voeren van het gemeentelijke veiligheidsbeleid sinds 2002 gebruik van de Veiligheidsindex. De Veiligheidsindex geeft een beeld van de veiligheidssituatie in de Rotterdamse wijken. Om de veiligheid in de wijk nog beter te kunnen beheersen, is er een verdiepende analyse gemaakt van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie per wijk. Lees meer