Koerskaarten Opgavegericht werken

De Koers

Met deze serious game kunnen teams spelenderwijs vertrouwd raken met opgavegericht werken. De koerskaarten zijn een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die verbonden zijn rond een opgave om hun aanpak te onderzoeken en zo nodig bij te stellen. Zo krijgt ppgavegericht werken een extra impuls. Lees meer

Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst: Drie vervolgscenario's

Verwey-Jonker Instituut

In 2012 is de gemeente Den Haag gestart met het concept Buurthuis van de Toekomst. Dit zijn sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties in de wijk die naast hun hoofdactiviteit aanvullende activiteiten ondernemen. De activiteiten bestaan onder andere uit de verhuur van ruimtes en activiteiten voor en door buurtbewoners. Lees meer