Zo maak je een burgerberaad inclusief

Movisie

Adviezen voor gemeenten

De gemeente Amsterdam heeft 100 ingelote inwoners gevraagd mee te denken over extra klimaatmaatregelen. Ook elders worden bewoners geregeld gevraagd op die manier mee te denken over beleid. Volgens Daan de Bruijn van Movisie is het belangrijk dat gemeenten deze burgerberaden inclusief maken. Lees zijn adviezen voor hoe ze dat kunnen doen.

Gemeenten zoeken naar alternatieve manieren om inwoners zeggenschap te geven en te laten meedenken over lokaal beleid. Inzet is om een diverse groep inwoners de kans te geven hun ervaringskennis en ideeën in te brengen en daarbij ook ongeorganiseerde inwoners en minder gehoorde stemmen te horen. De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid wil een groep Amsterdammers laten meedenken over extra klimaatmaatregelen. Daarom liet ze 100 willekeurige inwoners selecteren via een lotingsysteem.

Loting heeft nadelen
Helaas kleven aan zo’n systeem nadelen. Onderzoek naar een aantal burgertoppen (Vrije Universiteit 2015, Vlind en Smets) leert dat – ook al wordt in de loting rekening gehouden met kenmerken als leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau – dit niet automatisch leidt tot de beoogde diversiteit en representatieve afspiegeling. De zogeheten G1000-burgertoppen die in verschillende Nederlandse gemeenten zijn georganiseerd, blijken vooral witte, hoogopgeleide deelnemers van middelbare leeftijd aan te trekken.

Expliciet uitnodigen
Gelukkig zijn er manieren waarop gemeenten de representativiteit en diversiteit van burgerberaden kunnen vergroten. Een mogelijkheid is om sleutelfiguren of ambassadeurs in te zetten die beoogde deelnemers uit ondervertegenwoordigde groepen stimuleren om wél mee te doen als ze worden uitgenodigd. In het geval van het Amsterdamse klimaatberaad is het daarnaast aan te raden om ook klimaat-kritische mensen tot deelname te stimuleren.

Lees verder