Wijkbewoners leren over psychische kwetsbaarheid

Movisie

Er is nog veel onwetendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale Welkome Wijk bewustwordingsbijeenkomsten van MIND brengen daar verandering in.

In de bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid, wordt bewustwording vergroot en staan wijkbewoners stil bij (hun) vooroordelen. Daarmee leveren de bijeenkomsten een bijdrage aan het verminderen van stigma en wordt inclusie in de wijk gefaciliteerd.

Lees hier meer