Wijkacademies Opvoeden

Verhalen, vragen en ervaringen van ouders staan centraal in de werkwijze van Wijkacademies Opvoeden. Een Wijkacademie Opvoeden gaat uit van het principe van leren van elkaar. Een kerngroep van 12 tot 14 ouders van verschillende komaf spreekt met elkaar over hun ervaringen met, en vragen rond, opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere ouders en bewoners van de wijk daarbij te betrekken.

Lees verder