Wij in de Wijk 2: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden. De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk dat mensen elkaar nodig hebben en op elkaar zijn aangewezen, maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Dat wil zeggen de aanwezigheid van betrokken buurtgenoten, alerte buurtwerkers en nabije offline en online ontmoetingsplaatsen waar nabije solidariteit kan worden georganiseerd.

Naar de pagina