ToeZine: Hoe bescherm je burgers tegen wantrouwen van de overheid?

CCV

'Toezichthouders moeten professionals meer bewegingsruimte geven'

Historica Willemijn van der Zwaard is strategisch projectleider bij zorginstelling Reinaerde. Eerder was zij als adviseur zorg verbonden aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Van der Zwaard verdedigde haar promotieonderzoek ’Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg’ afgelopen augustus aan de Tilburg University.

Sinds de zwarte lijst bij de toeslagenaffaire staat institutionele vernedering hoog op de agenda van iedere beleidsmaker. Maar onderzoeker Willemijn van der Zwaard was er eerder bij. De eerste keer dat ze over het concept ‘institutionele vernedering’ hoorde, was in 2015 toen Femke Halsema erover vertelde op het afscheidssymposium van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

‘Ik dacht: dit raakt álles waar we nu als samenleving mee worstelen. Menselijke waardigheid, de nabijheid tussen overheid en burger, de toenemende bureaucratisering. Burgers verdienen het niet om door de overheid gewantrouwd te worden.’

Lees verder op ToeZine.nl